Zbor SČS Tabor, 22. 10. 2014


SČS Tabor se želi aktivno vključiti v reševanje težav s Cesto proletarskih brigad

Zbor SČS Tabor je potekal v sproščenem in produktivnem vzdušju. Podanih je bilo veliko informacij, tako v zvezi s komunalno problematiko, kot v zvezi s področji, na katerih je Tabor bolj aktiven. Ta so pomanjkanje dreves v mestu, kjer je udeleženec zbora pripravil obširno oceno, na podlagi katere bo skupnost Tabor stopila v kontakt z mestno arboristko, ter problematika Ceste proletarskih brigad. SČS Tabor se želi aktivno vključiti v reševanje težav s Cesto proletarskih brigad, vendar pa zaenkrat nima aktivnega udeleženca, ki bi bil pripravljen sodelovati pri delovni skupini na ravni vsega mesta. Udeleženci zbora so se dotaknili tudi problema nizke udeležbe, ter kako to stanje popraviti. Upamo, da bodo njihova prizadevanja obrodila sadove!

Naslednji zbor: 5.11.2014, 18.00, MČ Tabor