Zbor SČS Radvanje, 9.12.2014


Daljnovod pri osnovni šoli ostaja tabu tema

Udarno točko zbora, daljnovodni steber na dvorišču OŠ Ludvika Pliberška, smo prestavili na enega naslednjih zborov. Vsi vabljeni in - vodja urada za izobraževanje MOM, ravnateljica OŠ Ludvika Pliberška, predsednica sveta šole in predsednica sveta staršev -  so se opravičili. Ostaja slab priokus.

Naslednja točka je bila namenjena poročilom delovnih skupin, ki so bile zelo aktivne. Delovna skupina za ureditev Radvanjskega trga je pripravila cel precej dolg seznam ukrepov. Sklenili smo, da se delovna skupina o njih pogovori s predstavniki Urada za komunalo, promet in prostor MOM. Delovna skupina, ki raziskuje privatizacijo parkirišča Lackova 43, je opravila razgovor na UE MOM in nadaljuje z delom. Še naprej se izvajajo aktivnosti pri reševanju problema Begove ulice. Potreben bo dogovor z Nigradom.

Delovna skupina, ki se ukvarja s problematiko ŠC Radvanje, je opravila razgovor na občinskem Uradu za šport. Član zbora Franc Širec, strokovnjak s področja elektromagnetnega sevanja, nas je seznanil z EMS in z njegovimi morebitnimi negativnimi vplivi na ljudi in okolje. Pozdravili smo tudi iniciativo CIC v zvezi s sramotilnim stebrom in imenovali našega člana v DS na ravni mesta.