Zbor SČS Magdalena, 29. 11. 2016


Obuditev parkirišča idej obudila pozabljene zamisli

Na samoorganiziranih zborih ponovno uvajamo parkirišče idej, kar je na zboru v Magdaleni spomnilo udeleženke in udeležence na teme, ki so se jih v preteklosti že lotevali_e, pa do realizacije še ni prišlo. Spomnili so se medsosedske izmenjave, o kateri so precej razmišljali_e, a je zaradi pomislekov, da skupnost za to še ni dovolj trdna, niso nikoli iz teorije spravili_e v prakso. Govora je bilo tudi o hišici, v katero bi ljudje lahko nesli odvečno hrano, iz nje pa bi si jo tisti, ki jo potrebujejo, brez sramu pred komerkoli lahko vzeli. Precej učinkoviti_e so bili_e tudi z nabiranjem tem za prihajajoč mestni zbor. Dogovorili_e so se, da do prihodnjič pripravijo obrazložitve in argumentacije za mestni zbor.

Udeleženke in udeleženci zbora v Magdaleni pa ne morejo mimo sramotno vzdrževanega Magdalenskega parka, ne morejo se zadovoljiti z odgovori, da bodo poti popravili šele leta 2018, še bolj nesmiselna pa je obrazložitev, da bodo to počeli skupaj s projektom podvoza pod železnico. Magdalenski park bi bilo nujno urediti že prej, sploh pa, kakšno vezo imajo potke po parku in podvoz pod železnico? Gre pravzaprav za redno vzdrževanje parka, ne pa za megalomanski projekt. Dotaknili so se tudi zapuščenega območja v četrti, ki so ga nedolgo nazaj posekali in očistili, čeprav to po menju udeleženk in udeležencev ni bilo potrebno, saj je rastlinje, ki se je tam razrastlo oblikovalo zeleno oazo med okoliškimi bloki in ustavilo razpihovanje peska. Na eni strani torej čiščenje drevja in grmičevja tam, kjer le to nikogar zares ne moti, na drugi strani pa se Magdalenčanki vsakodnevno srečujeta z neustrezno vzdrževanim koščkom zemlje v neposredni bližini svojega dvorišča. Pripovedujeta, da so včasih najemali tisto zemljo in imeli tam svoje vrtove, od kar pa je zadeva prešla v zasebno lastnino se tam razraščajo invazivne rastline in zadržujejo miši ter podgane. Prpravili sta dopis, ki smo ga naslovili na odgovorne inštance, z zahtevo, da se območje ustrezno očisti.