ZBORI SAMOORGANIZIRANIH ČETRTNIH SKUPNOSTI MARIBORA
v tednu od 29. septembra do 3. oktobra 2014

Po že ustaljenih, štirinajst dnevnih razmikih, se bodo tudi v tem tednu sestajali aktivni prebivalci v Samoorganiziranih četrtnih skupnostih (SČS) Maribora. Vsi zbori bodo ob osemnajsti uri.

V torek, 30. septembra, se bodo v prostorih MČ Radvanje na Lackovi 43 spet zbrali krajani SČS Radvanje. Z neustrezno kanalizacijo na Pohorski ulici se ukvarja delovna skupina, ki bo predstavila svoje ugotovitve in predlagala ukrepe za rešitev. Ponovne obravnave bo deležna tudi južna mariborska obvoznica. (Natisni vabilo)

V SČS Center – Ivan Cankar bo zbor v sredo, 1. oktobra, v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16. Dejavne delovne skupine za oživitev mestnega jedra, za ureditev poti na Piramido, za komunalo in sramotilni steber bodo krajanom poročale o dejavnostih med obema zboroma, kar bo tudi podlaga za razpravo in sprejemanje sklepov za delo vnaprej.
(Natisni vabilo)

O južni mariborski obvoznici in okoljskih problemih bodo govorili na zboru SČS Nova vas v četrtek, 2. oktobra, v dvorani MČ Nova vas, Radvanjska 65. Delovna skupina za okolje pripravlja, skupaj z enoto mladinskega doma na Letonjevi, čistilno akcijo, ki jo bodo na zboru dorekli.
(Natisni vabilo)

Prav tako v četrtek, 2. oktobra, se bo sestal tudi zbor SČS Koroška vrata, v stavbi MČ na Vrbanski 10, ki jo želita mestna in četrtna oblast porušiti, kljub nasprotovanju krajanov. O tem bo tudi ponovno tekla beseda na zboru, saj  krajani še vedno vztrajajo, da je rušitev nepotrebna in, da je v četrti ogromno problemov, ki bi jih lahko rešili s šesto tisočaki, ki so predvideni za izgradnjo nove stavbe MČ.
(Natisni vabilo) 

Vabljeni!