2. zbor samoorganizirane četrtne skupnosti Center

Obstoječa zakonodaja ponuja kar nekaj možnosti za participacijo prebivalcev

V sredo 20. marca smo se prebivalci mestne četrti Center zbrali na 2. zboru samoorganizirane četrtne skupnost Center

Na drugem zboru smo uvodoma poslušali predstavitev delovanja Mestne občine Maribor. Predstavljeni so bili zakonski okviri, organiziranost občinskih služb, pooblastila in pristojnosti župana, mestnega sveta in drugih organov, ter sistem volitev v mestni svet. Izvedeli smo, da ponuja obstoječa zakonodaja kar nekaj možnosti za participacijo prebivalcev, med drugim celo osnovanje vzporednega mestnega sveta, ki bi ga sestavljali predstavniki mestnih četrti.

Sledila je splošna razprava o načinih, ciljih in sredstvih delovanja samoorganizirane četrtne skupnosti. Izpostavljeni so bili nekateri problemi v mestni četrti, kot npr. ureditev Koroške ceste, Rotovškega trga, praznih prostorov v središču mesta idr.

Sklenili smo, da na 3. zboru, ki bo 03.04. ob 17h, določimo prednostne naloge za naše nadaljnje delovanje, z delom bo pričela delovna skupina za ureditev Koroške ceste, zbor pa bo  namenjen tudi medsebojnemu spoznavanju udeležencev.