Zbor SČS Nova vas, 29. 10. 2015


Potrebe za oskrbovanje dreves v mestu se ne ugotavljajo,
saj denarja za to nikoli ni

Na 52. zbor SČS Nova vas, ki je bil v četrtek, 29. 10. sta se povabilu prebivalcev odzvala predstavnik Urada za komunalo, promet in prostor ter predstavnik Nigrada, da bi skupaj poskusili doreči, kako se lotiti bele omele, ki zajeda in uničuje drevesa širom Nove vasi. Do skupne strategije po dobri uri pogovarjanja niso prišli. Med prebivalci je prišlo do trenj, lovili so se okoli tega, kje drevesa stojijo in ali so zanje odgovorni etažni lastniki ali občina, ter kako se pravilno lotiti odstranjevanja bele omele, ne pa brezglavega žaganja dreves. Strinjali so se, da je nepremišljeno sekanje vej nedopustno.

Udeleženci, ki se zborov redno udeležujejo, so pojasnili, da jih skrbi razširjenost bele omele na drevesih, ki so na občinski zemlji, predvsem ob pločnikih in parkiriščih. Na obhodu so ugotovili, da je stanje zaskrbljujoče. Predstavnika Urada in Nigrada sta povedala, da razpisana sredstva ne zadostujejo, da bi se belo omelo ustrezno odstranilo na vseh drevesih ter da se plani delajo po sprejetju proračuna, zaradi česar na tem mestu ne moreta govoriti o planirani strategiji. Povedala sta tudi, da za vse posege na zelenih površinah pridobijo ustrezno strokovno mnenje, vzpostavljeno imajo sodelovanje z arboristko.

Prebivalci so odgovor o manku sredstev sicer pričakovali, zbor pa nadaljevali v duhu sodelovanja. Povedali so, da so marsikaj pripravljeni narediti, pomagati in tako pripevati k rešitvi problema. Odločili so se, da bodo kontaktirali arboristko in jo povabili na obhod po Novi vasi ter prosili za njeno strokovno mnenje. Na urad se bodo še obrnili in sicer, da pridobijo obstoječa arboristična mnenja, ki jih urad ima za območje Nove vasi in okviren izračun, koliko sredstev bi potrebovali, da bi skrbeli za najboljše interese okolja.

Na zbor sta prišla tudi člana delovne skupine za promet SČS Tabor, ki prebivalce Nove vasi, posebej tiste ob Cesti Proletarskih brigad, vabita k sooblikovanju delovne skupine za promet, ki bi se ukvarjala s problematiko Ceste Proletarskih brigad, začenši s hrupom in onesnaževanjem.

Zboristi so sklenili, da na prihodnjem zboru, ki bo v četrtek, 12. 11. kot je že bilo dogovorjeno razpravljajo predvsem o neustreznem parkiranju v Novi vasi in medse povabijo predstavnike redarske službe, zbor kasneje pa kot glavno temo zbora izpostavijo problematiko Ceste Proletarskih brigad.