Zbor SČS Studenci, 6.11.2014


Zbranih že 586 podpisov

Studenčani še vedno zbirajo podpise za pobudo podaljška Ceste Proleterskih brigad. Zbranih imajo že 586 podpisov in se počasi približujejo svojemu zastavljenemu cilju. Zahtevajo, da se v občinskem proračunu rezervirajo sredstva, ki bi omogočila v roku dveh let zgraditev podaljška ceste. Oblikovati nameravajo delegacijo, ki bi jo sestavljali prebivalci večih četrti, za sestanek z županom, ki bo na tem sestanku zastopala izvedbo projekta podaljška Ceste Proletarsih brigad. Povezali se bodo tudi z novo izvoljenim četrtnim svetom. Nazadnje smo govorili tudi o divjih parkiriščih in onesnaževanju Ecolaba, ki sta jo udeleženca predlagala za glavno temo na naslednjem zboru, ki bo potekal v četrtek, 20. 11. 2014, ob 18.00 v prostorih MČ Studenci na Erjavčevi 43.