Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 14. 1. 2015


Vztrajali bomo tudi v letu 2016

DS za Mestni park, Tri ribnike in mestne hribe je pripravila program dejavnosti delovne skupine za leto 2016. Na pomanjkljivosti in nepravilnosti na področju Mestnega parka s širšo okolico je zbor sproti opozarjal ustrezne Institucije in tudi javnost, preko različnih medijev. V letošnjem letu pa DS napoveduje dve večji delovni akciji, na katerih bi občani očistili določene poti na Piramido in s tem opozorili širšo javnost o pomembnosti mestnega parka kot turističnega območja. Prav tako mislijo še nadalje vztrajati pri opozarjanju in reševanju problemov, ki so, kljub marsikaterim izboljšavam, ostali nerešeni. Zbor se bo tudi povezal z Zavodom za turizem in poskušal z njihovo pomočjo najti skupne točke in smernice, ne samo za problematiko Mestnega parka s Piramido, temveč tudi za turistično območje Židovskega trga. Na tokratnem zboru pa smo obravnavali tudi probleme (odvažanje smeti, hitrostna omejitev, trgovina, avtobusna postaja itd.) s katerimi se soočajo občani iz Košakov. Udeleženec bo na naslednjem zboru podrobneje predstavil predloge za reševanje le teh.