Zbor SČS Radvanje, 14.10.2014


Poglobljena razprava o prometu

Tretji zbor SČS Radvanje v drugem letu delovanja je razpravljal o poročilih delovnih skupin za promet in kanalizacijo. Razprava po poročilu delovne skupine za promet je bila zelo poglobljena in tehtna. K temu so prispevali vsi razpravljavci še posebej gospod Boris Stergar, projektant številnih mariborskih prometnic.V ospredju je bila južna obvoznica in kompleksna rešitev radvanjskega prometnega kaosa. Dogovor je bil, da se povežemo glede južne obvoznice s SČS Tabor, Nova vas in Studenci za skupen nastop.

Konkretno bomo o kanalizaciji spregovorili po sestanku na Uradu za komunalo, promet in prostor MOM.

Na naslednjem zboru, v torek 28. oktobra ob 18.00, bo razprava tekla o naslednjih temah, ki so bile dogovorjene: 

  • Športni park Radvanje in
     
  • energetska sanacija OŠ Ludvika Pliberška
     
  • daljnovodni steber na dvorišču OŠ.