VABILO


VABLJENI NA ZBORE SČKS MED 11. in 15. JANUARJEM

Na kar šestih zborih so bodo v tem tednu zbrali v samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) Maribora.

Urnik:


  • Torek, 12. 1., ob 18.00 >> SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Torek, 12. 1., ob 18.00 >> SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16
  • Sreda, 13. 1., ob 18.00 >> SKS Kamnica, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
  • Sreda, 13. 1., ob 18.00 >> SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63
  • Četrtek, 14. 1., ob 18.00 >> SČS Koroška vrata, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
  • Četrtek, 14. 1., ob 18.00 >> SČS Center, Ivan Cankar, ZPM, Razlagova 16

Ob veliko odprtih temah se bodo vsaj na treh zborih dotaknili mačehovskega odnosa do mestnih zasaditev, predvsem dreves in to v SČS Magdalena, v SČS Tabor, MČ Tabor ter v SČS Center in Ivan Cankar. Pred prazniki so namreč spet padala drevesa v Magdalenskem parku in Tomšičevem drevoredu. Udeleženci zborov se zavedajo, da so dotrajana drevesa lahko nevarna in jih je potrebno odstraniti, moti pa jih dejstvo, da se ne nadomeščajo, ker je to postavka, kjer v vsakem proračunu MOM zmanjka denarja. Ob zadnjem poseku v Tomšičevem drevoredu so z občine celo javno napovedali, da bo tam padlo še več dreves in da bodo nadomeščena, ko bodo za to na voljo sredstva. Udeležence zborov, ki se zavedajo koristi odraslega drevesa in časa, ki je potreben, da drevo te koristi v polni meri nudi, skrbi dejstvo, da se ta pišmeuhovski odnos do zelenih pljuč vleče že leta. Samo v MČ Tabor je član delovne skupine za drevesa naštel preko dvesto mest, kjer drevesa niso bila nadomeščena. Skupaj s SČS Magdalena in Nova vas, kjer problem ni nič manjši, so na Urad za komunalo, promet in prostor ter vsem svetniškim skupinam v Mestnem svetu MOM  ponovno poslali  dopis. V njem zahtevajo, da se v proračunu MOM za zasaditve dreves uvede posebna postavka. Prav tako zahtevajo, da se nadomestne zasaditve dreves s postavke investicij prenesejo na redno vzdrževanje, kamor  po njihovo tudi sodijo. In seveda, da se na teh postavkah tudi predvidijo dovolj visoka sredstva, da vsaj v nekaj letih Maribor spet ozeleni kot nekoč. 

Zbori bodo še v SKS Kamnica in v SČS Koroška vrata, kjer se udeleženci prav tako spopadajo z ogromno infrastrukturnimi, komunalnimi in prometnimi problemi. Vsi zbori bodo ob 18.00 in vsak udeleženec je dobrodošel, da doda svoj košček opažanja in razmišljanja.