Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti 1. do 5. 12. 2014


Pljunimo v roke

Aktivni prebivalci v Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora vabijo tudi ostale, da se jim pridružite pri opozarjanju na in reševanju problemov v občini ter pomagate pri ponovni vzpostavitvi skupnosti v svojem okolju.V prvem decembrskem tednu se jim lahko pridružite na petih zborih:

Zbor SKS Pekre |sreda, 3. 12. 2014|17.00|Dom kulture Pekre, Bezjakova 4 >> plakat
Na drugem zboru SKS Pekre nameravajo udeleženci razširiti razpravo o temah, ki so se izkazale za zelo pereče. Krajane zanima gradnja novega vrtca, na katerega čakajo že štiri leta, pa tudi, kakšne so načrtovane aktivnosti na področju komunale v Pekrah. Starejši prebivalci pogrešajo trgovino, ki je v Pekrah ni več, kar lahko za tistega, ki nima normalnih prevoznih možnosti, pereč problem. Razprava se bo dotaknila tudi izboljšanja informiranosti o dogajanju v Pekrah, spregovorili pa bodo tudi o načinih, kako povezati skupnost in pričeti s tvornim sodelovanjem v njej.

Zbor SKS Kamnica |sreda, 3. 12. 2014|18.00|Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97 >> plakat
Na tokratnem zboru bodo svoje povedale delovne skupine – DS za promet, kjer usmerjajo svoje napore v zvišanje stopnje varnosti v prometu ter DS za kanalizacijo, kjer se trudijo doseči, da se po neštetih zagotovilih in obljubah v Kamniški grabi končno zgradi kanalizacija. Na seznamu prioritet ostajata še dve vsebini, okoli katerih aktivnosti še ne potekajo: o sanaciji potoka Kamniška graba, katerega struga je od žledoloma polna polomljenega drevja, bi bilo nujno spregovoriti zaradi prihajajoče zime in povečanja padavin, zmogljivejša internetna povezava za vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti pa je danes neke vrste »higienski minimum«. Morda se začne na tokratnem zboru.

Zbor SČS Magdalena |četrtek, 4. 12. 2014|18.00|MISC Infopeka, Ob železnici 16 >> plakat
Magdalenčani bodo nadaljevali z iskanjem načinov in praks, s katerimi bi uspeli v življenje spraviti solidarnostne skupnostne projekte, ki so se jih lotili: hišica za izmenjavo hrane, projekt izposoje orodja, odprtje javnega prostora na degradiranem območju v srcu Magdalene. Ali bodo prebivalci skupaj z mestno četrtjo organizirali tudi novoletni sejem, na katerem bi se predstavile šole, društva in alternativni ustvarjalci iz Magdalene, bo jasno v četrtek.

Zbor SČS Studenci |četrtek, 4. 12. 2014|18.00|MČ Studenci, Erjavčeva 43 >> plakat
Preden Studenčani ne dobijo fizičnega dokaza, da sta se država in občina resno lotili reševanja problematika prometne preobremenjenosti, ki jim že dobro desetletje greni življenje in uničuje premoženje, bo izgradnja južne obvoznice in podaljška ceste Proletarskih brigad na dnevnem redu zbora SČS Studenci. Prav tako na dnevnem redu ostaja problematika industrijskih obratov v spalnih naseljih: očitno kršenje občinskih odlokov v Tekolu, kjer se redno menjujejo podjetja z dejavnostmi, ki v spalnem naselju tudi po predpisih nimajo kaj iskati ter ekološka problematika Ecolaba. 

Zbor SČS Pobrežje |petek, 5. 12. 2014|18.00|MČ Pobrežje, Kosovelova 11 >> plakat
Na Pobrežju ostaja glavna tema prometna neurejenost. O prometnih packah, nerazumljivih prometnih režimih v tem delu mesta, se zbor pogovarja z Uradom za komunalo promet in prostor na MOM. Udeleženci zbora tudi ne bodo odnehali pritiskati na državo v zvezi z neenakopravnim vinjetnim sistemom na hitri cesti skozi Maribor, ki je razlog za preobremenjenost lokalnih pobreških cest.

Pridružite se!