SČS Center in Ivan Cankar, 23. 2. 2017


Nevščena aktualna stanja

Udeleženke_ci SČS Center in Ivan Cankar so naprej prebrale_i odgovor Ministrstva za kmetijstvo ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki ga je moderatorka prejela tik pred začetkom zbora. Na ministrstvo in sklad se je zbor obrnil zaradi zanemarjenih kmetijskih in drugih zelenih površin v okolici Košakov. V dopisu navajata, da sta "dobra gospodarja". Problem vidita v tem, da parcel nihče ne zakupi, zato te ostajajo zanemarjene. Tudi za vinograde ni interesentov_k, nekateri_e pa jih tudi slabo obdelujejo. Navajata, da so za to pristojne inšpekcijske službe. Zakaj parcel nihče ne zakupi? Zakaj je privatna zemlja slabo vzdrževana? To ministrstva in sklada ne zanima kaj dosti. Udeleženke_ci niso bile_i zadovoljne_i s takšnim odgovorom. Zdi se jim vsega obsojanja vredno, da dovoljujeta neprimerno ravnanje z zemljo. V Mariboru je vse več ljudi brez službe, po drugi strani pa država in občina ne znata izkoristiti tega, kar imamo pred nosom: okoliške griče, vinograde in dobro geografsko lego. Problematična so tudi nezazidana zemljišča, za katere medobčinska inšpekcija ni odgovorna, zato so se na zboru odločili_e, da bodo do naslednjič pripravili_e osnutek, s katerim bodo opozorili_e, da bi morali_e tudi ta ustrezno nadzorovati. Čas bi že bil, da se sprejmejo tudi ustrezne sankcije za tiste, ki ne obdelujejo zemlje ali ustrezno vzdržujejo objektov na svoji zemlji. Zbor je po tej razpravi komentiral zapisnike MČ Center. Predvsem jih je zmotil sklep, da mestna četrt ni želela sodelovati pri participatornem proračunu (PP), saj odklanjanje možnosti sodelovanja pomeni odklanjanje možnosti raznih projektov, ki bi služili občanom_kam v njihovi četrti. Zato so se odločili_e, da jim pošljejo svoj komentar. Udeleženke_ci so komentirale_i tudi sklep MČ Center, da se Koroška cesta povrne v prvotno stanje. Nekaterim se je to zdela najboljša rešitev. Na žalost pa na zboru ni bilo tistih, ki jih je začasna ureditev Koroške ceste najbolj prizadela. Udeleženke_ci bodo do naslednjič pripravile_i dopis, ki ga bodo poslale_i vsem pristojnim inštitucijam tudi glede ureditve stene, kjer se nahaja prva žarnica, ki je zagorela v tem delu Evrope. Stena, kjer se luč nahaja, je namreč v zasebni lasti, Zavod za kulturno dediščino in MOM pa se izgovarjata, da zaradi tega stene ne moreta sanirati. Tudi glede ureditve uničene razsvetljave na severozahodni strani ribnikov in praznih obljub s strani županstva, da se bo to letos saniralo, so razočarani. Na uničeno rasvetljavo v mestnem parku DS opozarja že tri leta. Pisali so Nigradu, ki jim je posredoval odgovor od MOM, da obnova razsvetljave trenutno ni možna, ker nimajo finančnih sredstev. Da ni finančnih sredstev, je že vsem znan izgovor. Ne gre za investicijo, temveč za vzdrževanje parka, zato bi to moralo biti urejeno. Zato bodo še enkrat pisali tudi podžupanu, ker se ne zgane. Na Nigrad so se obrnili tudi, da bi odžagali tri nevarna drevesa, ki visijo na cesto, ter odstranijo vejevje, ki se nahaja že dve leti ob poti proti tretjemu ribniku in ob cesti v Ribniško selo. Z Nigrada glede tega še niso odgovorili. SČS Center in Ivan Cankar podpira tudi SČS Novo vas za bolj življenjsko rabo predpisov za starostnike in invalide v večstanovanjskih objektih. Predlagajo, da bi se zmanjšal delež (na več kot polovico) za pridobitev soglasja vseh prebivalcev_k ene hišne številke. Podprli_e so tudi SČS Pobrežje glede sporne poti do bivše tovarne Svila. Če jih nihče od odgovornih ne sliši, bo treba na ulice.