Zbor SČS Magdalena, 12. 1. 2015


V akcijo zaradi izginjanja dreves

Prvi zbor novega leta je bil v Magdaleni precej konstruktiven, produktiven in akcijsko naravnan. Udeleženke so govorile predvsem o drevesih, neustreznem vzdrževanju le-teh in o akciji, kako opozoriti na vsa manjkajoča drevesa, za katero upajo, da se ji bo pridružilo čim več četrti in ljudi. Prebran je bil dopis, naslovljen na Urad za komunalo, promet in prostor z namenom opozoriti na ohranjanje in zdravo rast dreves. Širom mesta je moč zaslediti veliko število nestrokovno obrezanih dreves, kar dolgoročno le uničuje naše zelene prijatelje. Iz Magdalene predlagajo, da MOM pripravi informativno zloženko, v kateri povzamejo Pravilnik o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih površinah v Mestni občini Maribor in jo posredujejo prebivalcem in upravljalcem večstanovanjskih stavb. Udeleženke se strinjajo, da je problem odsotnost odloka, ki bi prepovedal in sankcioniral nepravilne obreze.

Zbor se je nadaljeval z razpravo o akciji »pogrešano drevo« in udeleženke so dorekle, da se pripravi lokacijska razdelitev območja MČ Magdalene s kratkimi navodili, kako v tej mestni četrti ugotoviti število manjkajočih dreves. Udeležence zbora se nato povabi, da po svojih najboljših močeh pristopijo k akciji. V prvi fazi bo torej potrebno prešteti in locirati manjkajoča drevesa, konec zime pa se izvede akcija, v kateri bodo se s tablami opozori na vsa manjkajoča drevesa širom Magdalene, oziroma ostalih mariborskih skupnosti, ki bodo prav tako pristopile k akciji, ideja za katero se je porodila na zboru SČS Tabor.

Udeleženke so se tudi dogovorile, da se bodo pri mestni četrti pozanimale ali so se že odzvali na poziv MOM o izvedbi participatornega proračuna letos tudi v MČ Magdalena ter, da bi bilo smiselno dokumentirati problematične točke omenjene četrti in jih na naslednjem zboru naložiti na portal »Izboljšajmo Maribor«, ki so ga prav za te namene postavili upravitelji mesta.

Naslednji zbor SČS Magdalena bo v torek, 26. 1. 2016 ob 18. uri v prostorih MISC INFOPEKA.