Zbor SČS Koroška vrata, 22.5.2014


Potrebujemo racionalnejše in bolj koristne investicije,
kot je novogradnja doma mestne četrti

Osrednja tema tokratnega zbora je bila znova novogradnja doma MČ Koroška vrata. Okoliške prebivalce je neprijetno presenetilo obvestilo o gradbenem dovoljenju. Kljub peticiji, argumentiranemu nasprotovanju novogradnji in obstoječim mnogo bolj perečim problemom te četrti, svet mestne četrti vztraja pri nujnosti te investicije.

Neurejene, luknjaste ceste, pomanjkanje pločnikov, neupoštevanje omejitev hitrosti in posledično ogrožanje prometne varnosti vseh ostajajo resen problem. Udeleženci zbora bodo vztrajali, da jih bodo odgovorni slišali in končno ustrezno ukrepali.

Naslednji zbor bo v četrtek, 5.6.2014, ob 17.00 v prostorih doma MČ Koroška vrata