Vabljeni na zbore SČKS od 7. do 11. decembra 2015

Urnik


  • Sreda, 9. 12., ob 18.00 >> SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 11                     
  • Sreda, 9. 12., ob 18.00 >> SČS Pekre, Dom Kulture Pekre, Bezjakova 4
  • Sreda, 9. 12., ob 18.00 >> SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63
  • Četrtek, 10. 12., ob 18.00 >> SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • Četrtek, 10. 12., ob 18.00 >> SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65

Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SČKS), ki v Mariboru potekajo že tretje leto in kjer udeleženci izpostavljajo probleme v svojem okolju in jih poskušajo tudi rešiti, nemalokrat naletijo na zid, ko želijo pridobiti informacije, ki jih potrebujejo, da bi se težav lahko rešili ali vsaj ugotovili vzroke zanje in vzpostavili nadzor na področjih, ki jih neposredno zadevajo. Javni uslužbenci, javna podjetja in posamezniki v njih jih poskušajo ali ignorirati ali zavajati, da informacij iz kakršnih koli vzrokov ne morejo dobiti. Do zdaj so z medsebojnim obveščanjem v prenekaterem primeru sicer že uspeli. Tako so v Novi vasi po skoraj letu dni prizadevanj le uspeli vpogledati v dolgoročno pogodbo o dobavi plina med JP Energetiko in Mariborsko plinarno, ki neposredno vpliva na ceno daljinskega ogrevanja in tople vode za tisoče gospodinjstev na desnem bregu Drave v Mariboru. Še vedno pa čakajo na odgovore Nigrada in Mariborskega vodovoda v zvezi z vprašanji, ki so se jim zastavila ob pregledu poslovnih poročil teh podjetij.

Kakšno je naše okolje, kako se troši javni denar, kdo odloča o teh stvareh so vprašanja, ki si jih udeleženci zastavljajo na zborih in jih naslavljajo na državo, občino, javne zavode in podjetja. Načeloma bi morali te odgovore tudi dobiti, pa se to žal zgodi le izjemoma. Da se to spremeni, so za prihodnjo sredo (16.12.) v Iniciativi mestni zbor povabili Tino Kraigher Mišič iz Odvetniške družbe Pirc Musar, ki je pred tem vodila pritožbene postopke v zadevah dostopa do informacij javnega značaja pri Informacijskem pooblaščencu. Na praktičnih primerih bo udeležncem zborov predstavila, kako najlaže pridobiti informacije javnega značaja, kje jih iskati, kakšne so naše pravice in kako jih uveljaviti, kdaj je potrebno vztrajati ipd. Na zborih v tem tednu bo zato ob ostalih odprtih temah beseda tekla tudi o tem, katera vprašanja gostji na delavnici zastaviti, da bodo pridobili čim več odgovorov za še uspešnejše reševanje problemov v svoji četrti ali krajevni skupnosti.