Zbor SKS Kamnica, 3. 5. 2017


Po mestnem zboru bodo spregovorili
o prometu na lokalnih cestah

Glavni temi tokratnega zbora SKS Kamnica sta bili mestni zbor ter pridobivanje novih udeležencev na zbore samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. Ker bo tokratni mestni zbor potekal v Kamnici, je udeleženec izrazil željo, da bi obesil nekaj plakatov z vabilom na mestni zbor, da bodo lokalni prebivalci obveščeni. Nato se je debata, ki jo je spodbudil tudi zapis s SČS Center in Ivan Cankar, razširila še na privabljanje novih zboristov. Velikokrat se je zgodilo, da so ljudje prihajali na zbor, ko so imeli problem, ki jih je neposredno zadeval. Ko je bil ta problem razrešen, so zbor nehali obiskovati. Prav tako se je na zboru SKS Kamnica se je izkazalo, da pride več ljudi takrat, kadar ima zbor vnaprej izbrano vsaj eno temo, o kateri bo tekla debata. Veliko ljudi je na primer prišlo na zbor, ko je beseda tekla o kanalizaciji. Dobro bi bilo tudi, če bi zboru uspelo prepričati mestne svetnike, živeče v Kamnici, da bi se zbora kdaj udeležili in se pogovorili s soobčani.

Padel je še predlog, da bi bil eden od naslednjih zborov tematski, tema bi lahko bila promet. Po okoliških cestah in klancih kolesarji in avtomobilisti vozijo zelo nepremišljeno, sekajo nepregledne ovinke. Obstaja velika možnost nesreč. Ta tema bi ljudi zagotovo zanimala. Predlog o tematskem zboru je bil umeščen na parkirišče idej, da se bodo udeleženci o njej bolj natančno še pogovorili.