Zbor SKS Pekre, 1. 3. 2017


1200 kubikov zemljine, nasute nezakonito, bo treba odstraniti

Tokrat so se na zboru SKS Pekre udeleženci_ke najprej na kratko seznanili_e s poročilom Inšpektorata RS za okolje in prostor v zvezi z ugotavljanjem postopkov, izvedenih na lokacijah spornega nasipa. Poročilo je bilo podano na zahtevo Ministrstva za okolje in prostor, v njem pa je moč prebrati ugotovitev, da je bilo nasutje zemljine v skladu z dovoljenji le na eni parceli, na preostalih štirih parcelah pa je bila zemljina nasuta nezakonito, zato jo je, po izrečenem ukrepu inšpekcije, izvajalec dolžan do začetka meseca maja odstraniti. Gre za dobrih 1200 kubičnih metrov zemljine. Udeležence_ke pa še vedno bega najpomembnejše, to pa je stanje kanalizacije oziroma primernost poteka kanalizacije v oziru na novo nastali nasip. V podjetju Nigrad so namreč v začetku poizvedovanja v pisnem odgovoru navedli, da so med drugim izvajalcu naložili premik voda na rob parcele, tega pa na inšpektoratu niso našli v nobenem dokumentu. O tem bi želeli spregovoriti s pristojnimi, ki bi aktivnosti v zvezi z javno kanalizacijo morali koordinirati, zato se bodo sestali z uradom za komunalo, promet in prostor in pristojnimi za izdajo gradbenih dovoljenj.

Za javno dostopen defibrilator, ki omogoča hitro oskrbo posameznika_ce ob zastoju srca, še preden je na kraju dogodka prva pomoč, bi lahko skupaj poskrbeli vsi prebivalci_ke Peker. Vse kaže na to, da bodo aktivnosti lahko izpeljane družno, s sodelovanjem KS Pekre in krajevne organizacije rdečega križa, ob pomoči sokrajanov_k.

Spregovorili_e so še o participatornem proračunu v Pekrah, pridobili nekatere informacije v zvezi s cestami v Pekrah s strani mestne delovne skupine za promet, se seznanili s problematiko dovozne poti v bivšo Svilo na Pobrežju in podprli pobudo SČS Nova vas, ki jo ta naslavlja na državne organe, pristojne za oblikovanje zakonodaje – ta naj bo spremenjena tako, da bo uporabna v realnem življenju, bolj življenjsko pa naj postane tudi njihovo izvajanje.