ZBOROV SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI NEKAJ ČASA NE BO

Zaradi situacije, v kateri smo se znašli, do ureditve razmer prekinjamo izvajanje zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS). Ob tem smo prepričani, da s to prekinitvijo delo v SČS in SKS ne bo zastalo. Aktivni udeleženke in udeleženci zborov so v sedmih letih dokazali, da jim je mar predvsem skupnost in življenje v njej, zato verjamemo, da bodo v dobro skupnosti delovali tudi v teh izrednih razmerah – upoštevali navodila za zmanjšanje širjenja virusa, ob tem pa na varen način in z zgledom ozaveščali tudi tiste, ki se še ne zavedajo, da je stanje resno in ga bomo lahko uspešno prestali le skupaj.

OSTANIMO DOMA. OSTANIMO ZDRAVI.