VABILO


Zbori SČS in SKS od 14. do 18. septembra 2015

Urink za naslednji teden:

  • sreda,16. 9., ob 18.00 >> SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 22
  • četrtek, 17. 9., ob 18.00 >> SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjsk
  • četrtek, 17. 9., ob 18.00 >> SKS Pekre, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • četrtek, 17. 9., ob 18.00 >> SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Medtem, ko se bodo v samoorganizirani četrtni skupnosti (SČS) Nova vas sestali že drugič, se na prvem jesenskem zboru ta teden zberejo v SČS Pobrežje, SČS Studenci in samoorganizirani krajevni skupnosti (SKS) Pekre.
SČS Pobrežje največ časa namenja prometni problematiki. Nerešena ostaja zahteva po izločitvi iz vinjetnega sistema hitre ceste čez njihovo četrt, pa tudi kar nekaj neustrezne prometne signalizacije. Ukvarjajo se še z (ne)urejenostjo okolja, na tokratnem zboru pa bodo še enkrat predstavili  pobudo za uvedbo participatornega proračuna, ki ga bodo to jesen poizkusno že izvajali v MČ Radvanje.
Tudi v Pekrah ostaja veliko odprtih problemov, od  izgradnje vrtca, kanalizacije, krožišča… zato na zbor vabijo krajane, da povedo svoje mnenje in skupaj poiščejo rešitve.
MČ Studenci, že od nekdaj razdeljena z železniško progo, zdaj pa še z zahodno mariborsko obvoznico, spada med najbolj degradirana območja v občini. Nedokončana cesta Proletarskih brigad in južna obvoznica jim že leta povečujeta promet po lokalnih cestah. Po gosto naseljenem območju se prevažajo nevarne snovi, parkirane cisterne je najti na vseh mogočih in nemogočih mestih. Četrt tudi  ne premore odprtega otroškega igrišča. O tem in še marsičem se bodo pogovarjali na tokratnem zboru SČS Studenci.
V Novi vasi so se udeleženci zborov SČS že junija dogovorili, da bodo v pozni jeseni, ko bo odpadlo listje, izvedli akcijo čiščenja bele omele. Na tokratnem zboru bodo dorekli, kako se bodo akcije lotili. Vabijo tudi vse sokrajane, da tudi sami opozorijo na pomanjkljivosti, ki  jih opažajo v svojem okolju.