Zbor SČS Studenci, 20. 11. 2014


Industrija v spalnem naselju znižuje kakovost življenja

Razprava o težavah, ki jih imajo Studenčani zaradi nezgrajene južne obvoznice ter nedokončanega podaljška Ceste Proletarskih brigad, je že nekaj časa stalnica na zboru SČS Studenci. Delovna skupina za promet, ki išče rešitve in vrši pritisk na odgovorne bo do naslednjega zbora pridobila informacije o meritvah obremenitve cest v spalnem naselju Studencev.
Težave se pa ne ustavijo pri prometu. V centru Studencev stoji tovarna za proizvodnjo pralnih sredstev, barv, lakov in drugih kemičnih proizvodov Ecolab. Najbolj zaskrbljujoč je vpliv tovarne na okolje, tako na naravo kot na zdravje ljudi, ki živijo v bližini. Poleg zastrupljanja zraka in smradu pa je problem tudi hrup, ki ga povzroča. Delovno skupino, ki bo iskala rešitev za to problematiko, zagotovo čaka veliko dela.