Zbor SČS Studenci, 24. 11. 2016


Imeli bi participatorni proračun

Na zboru na Studencih smo sprejeli kar nekaj sklepov in odprli nekaj novih tem. Pomembna je omeniti temo PARTICIPATORNEGA PRORAČUNA, ki ga želimo tudi v Studencih. V MČStudencisi želijo, da bi se v njihovi četrti izpeljal drugi cikel participatornega proračuna. V tem procesu bi občani_ke Studencev sami določili katere investicije so v skupnosti najnujnejše. V sodelovanju s sosedi in prijatelji lahko udeleženci_ke na zboru samoorganizirane četrtne skupnostiStudencirazpravljajo in prepoznavajo najbolj pereče probleme v svojem okolju. Probleme, kot so pomanjkanje košev, obnova nadvoza, popravilo ograje ob želežniški progi in izgradnja otroškega igrišča, bi lahko hitreje reševali in realizirali s participatornim proračunom, saj sami vemo, kaj najbolj potrebujemo in kako poiskati najprimernejše rešitve.Pilotni projekt participatornega proračuna so že izpeljali v Radvanju, zato je sedaj pomembno, da se občani_ke s širitvijo PP-ja še bolj seznanijo, pregledajo projekte, ki so bili izbrani v Radvanju in si izmenjajo izkušnje s svojimi soobčani_kami iz Radvanja.