Leto 2024 - spet nesrečno ali vendarle usodno za participativni proračun v Mariboru?

Smo konec januarja 2024 in v Iniciativi mestni zbor ponovno z nelagodjem spremljamo, kako se izvajanje projektov izglasovanih za participativni proračun (PP) v proračunskem obdobju 2023-2024 ne premakne nikamor.

Od izglasovanih 86 projektov v letu 2022, ki bi se morali uresničiti v 2023 in 2024, se do sedaj glede na uradno spletno stran Čuj, sodeluj! (na kateri sicer že nekaj mesecev ne dela stran 3 seznama projektov), izvajajo trije (3!) projekti - dva v Mestnem parku in eden v Melju, že izvedeni pa so še trije: v Bresternici in v Melju so bili na poti ob Dravi postavljene klopi in koši, tržnica Tabor pa je bila očiščena grafitov. Še vedno so s statusom “V izvajanju” označeni tudi zadnji štirje projekti iz cikla 2021-2022.

Na vprašanja občank_ov, zakaj se z realizacijo zatika, MOM uporablja sedaj že znano mantro, da ni denarja, da so se stvari podražile, itd.

V Iniciativi mestni zbor smo 4. 10. 2023, ko so se glasovi, da je uresničevanje izglasovanih projektov pod vprašajem, znašli tudi v medijih, smo se morali oglasiti. V izjavi za javnost smo kot zelo pozitivna izpostavili dejstva, da je občina v drugem ciklu podvojila sredstva, o porabi katerih lahko neposredno odločamo občanke_i (na milijon evrov za dve leti) in izboljšala izvedbo postopkov obveščanja. Posledično je bil odziv občank_ov večji. Hkrati pa smo opozorili, kako hitro je moč izgubiti zaupanje ljudi, ki se aktivno vključijo v skupnostne procese, še posebej takrat, ko na koncu ostanejo brez rezultata.

V kabinetu župana so se na javno pismo odzvali in zagotavljali, da se zavedajo, kako pomembno vpliva takšno vključevanje občank_ov na kakovost življenja v lokalni skupnosti, da pa vseeno izvajanje participativnega proračuna ne sodi med t.i. obvezne naloge in bodo žal večino - razen šestih že prej omenjenih projektov - pojedli višji stroški infrastrukture, energetike in podpornih dejavnosti. Da pa si bodo v prihodnje prizadevali, da izglasovane projekte izvedejo v okviru danih možnosti, s ciljem da uresničijo vse. “V prihodnje” naj bi pomenilo v letih 2024 in 2025.

Sedaj kaže, da tudi leto 2024 za zaveze iz participativnega proračuna ni srečno leto. V torek, 30. januarja, bo mestni svet v drugem branju sprejemal občinski proračun za letošnje leto. V obravnavanem dokumentu je na strani 360 (tekstovni del) opisana proračunska postavka 156101 Narava, kjer je zapisano: Projekti iz participativnega proračuna: V Magdalenskem parku bomo postavili tablo z opisi tistih vrst ptic, ki jih lahko opazujemo v parku, in o (ne)pravilnem hranjenju le teh. Tabla bo sledila obstoječi grafični podobi za table v parkih in postavljena bo v skladu s soglasji ZRSVN in ZVKDS. To je vse.

Skratka, kot je razvidno iz predloga proračuna, 78 konkretnih zavez (kar 90% izglasovanih projektov) participatornega proračuna ne bo uresničenih, kar bo postavilo MOM z naskokom na zadnje mesto med občinami izvajalkami participativnega proračuna, glede realizacije izražene volje občanov. In ker v proračunskem dokumentu tudi ni moč najti sredstev, s katerimi bi izvedli predlagalno in glasovalno fazo participativnega proračuna 2025-2026, se že zaskrbljeno sprašujemo, če morda naslednjega cikla sploh ne bo. Mestna občina Maribor torej namerava tudi v letu 2024 večini izglasovanih projektov odtegniti čas in denar, hkrati pa izgubiti še tisto malo zaupanja občank_ov, kar ga je še ostalo. A najbolj žalostno pri vsem skupaj je, da z izigravanjem občank_ov občina sama prispeva, da ti vedno manj zaupajo demokratičnim postopkom v družbi in da se vedno manj angažirajo v izboljševanju mesta. To nikakor ni vizija Maribora, kot ga želimo.

Iniciativa mestni zbor
Maribor, 24. 1. 2024

 

Objava Večer, 25. 1. 2024, stran 13