Zbor SČS Magdalena, 28. 12. 2016


Splača se stopiti skupaj

Udeleženci  tokratnega zbora v Magdaleni so z veseljem ugotovili, da se je njihov poziv inšpekcijskim službam obrestoval. Zaraščeno parcelo ob pekarniških mlinih so odgovorni dodobra počistili in očitno pregnali tudi glodavce, ki jih prizadeti stanovalci Ob železnici 12 zdaj ne opažajo več. Kot že tolikokrat so znova ugotovili, da se splača stopiti skupaj in opozarjati na nepravilnosti.

V nadaljevanju so se brez pripomb pridružili SČS Nova vas, da se poziv o primerni določitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za garažne hiše pri UKC pošlje direktorju Mestne uprave MOM. Se pa niso strinjali s predlogom SČS CIC za ustanovitev gradbene nadzorne komisije pri SČS in SKS. Menijo, da se bo zalomilo že pri iskanju usposobljenih posameznikov za tako komisijo, ki tudi ne bo imela pristojnosti ukrepanja. Bolj smiselno se jim zdi, da se okrepi inšpekcijski nadzor, ponovno vzpostavi učinkovit gradbeni nadzor, predvsem pa naj med razpisnimi pogoji za pridobitev posameznih poslov ne bo glavni motiv najnižja cena, ker se ta kasneje po navadi izkaže kot najdražji. Predlagajo tudi, da koncesionarji, predvsem Nigrad, koncentrira dela zdaj v eni, pa potem v drugi MČ ali KS, s čimer bodo tako nadzornik kot MČ in krajani lažje spremljali delo in opozarjali na morebitne nepravilnosti.

Zbor so zaključili z željami, da bi bili tudi v prihodnje vsaj tako učinkoviti kot do zdaj in da prebudijo in privabijo k sodelovanju več sokrajanov.