Zbor SKS Pekre, 5. 9. 2018


Zemlja dol, zemlja gor

Kako potekajo pogovori o spomladi zelo vroči temi - spremenjeni avtobusni progi št. 18, na tokratnem zboru ni bilo govora, saj udeležencev, ki so se udeležili sestanka na občini, tokrat na zboru ni bilo. Zbor tudi ni dočakal odgovora na poziv, ki so ga poslali Mariborskim lekarnam v zvezi z nabavo avtomatskega defibrilatorja, ki bi bil javno dostopen, saj takega trenutno krajevna skupnost Pekre ne premore. Je pa bil pripravljen osnutek dopisa za Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v zvezi s spornim nasipom v Pekrah. Na problem opozarjajo prizadeti krajanke in krajani že nekaj let. Dosegli so, da je gradbeni inšpektor izdal odločbo, po kateri bi moral lastnik del nasipa odstraniti, kar pa lastnik ni upošteval. In ker pri nas velikokrat leva ne ve, kaj dela desna, je bilo na drugi strani izdano okoljevarstveno dovoljenje, po katerem se na ta nasip lahko navozi še precej več materiala, kot bi ga morali po odločbi inšpektorja odstraniti. In seveda, na nasipu se lahko tudi zida. Zbor je zato sklenil na MOP poslati pobudo o ničnosti okoljevarstvenega dovoljenja, v dokaz pa priložiti še posnetke, ki kažejo na to, da je sporni nasip obstajal že pred izdajo spornega dovoljenja.

Slika je simbolična (foto vir)