Zbor SČS Pobrežje, 13. 4. 2016


Pihamo v isti rog

Na Pobrežju bo letos kar delavno, so lahko ugotovili udeleženci zbora SČS Pobrežje, ki so tokrat večino časa poslušali poročilo predsednika mestne četrti o tem, kateri investicijski oz. vzdrževalni projekti naa Pobrežju so našli svojo postavko v letošnjem proračunu. Med drugim bo novo podlago dobila Železnikova ulica, uvaja pa se tudi Cona 30. Malečniški most po letos saniran, bolje kot do sedaj bo poskrbljeno za pešce in kolesarje. V Lovski in Nasipni bodo uredili kanalizacijo tako, da bo ta ustrezala zakonskim okvirom, mimo Sončka bo na cesti XIV. divizije urejen še manjkajoči kos pločnika. Na MČ aktivno iščejo možnosti in partnerje za krepitev športno-rekreativnih vsebin na Pobrežju, kot je vzpostavitev Srčne poti v Stražunskem gozdu, projekt, ki bo najbrž uresničen najprej. Kulturno in družabno središče pa naj bo tudi dvorana mestne četrti, zato bo letos obnovljena.

Udeleženci so lahko ugotovili, da so se tako na zboru kot v mestni četrti razvile zelo podobne prioritetne problematike za katere so oboji prepričani, da jih je potrebno rešiti. Nekatere že letos, za ostale pa bodo še napeli vse sile – skupaj.