Aktivna mladina, vključevanje stroke in vzpostavitev solidarnosti med četrtmi


 
V četrtek, 7. marca se je na prvem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci zbralo preko 40 prebivalk in prebivalcev Mestne četrti Studenci.

Navzoči vseh starosti so izpostavili pokvarjenost vodilnih v mestu, koruptivnost oblasti in izkoriščanje, ki je postala vrlina. Ugotavljali so, da se bomo morali sami prebivalci angažirati in da gre za preobrazbo družbe. Postavljeno je bilo vprašanje kako bomo uveljavljali naše zahteve in kako razumeti neposredno demokracijo. Izpostavljena je bila potreba po spremembi načina oblikovanja Mestnega sveta in večjega vpliva in predstavništva s strani Mestnih četrti, tudi tako, da svetniki ne bi bili strankarski ampak neposredni predstavniki prebivalcev na ravni četrti. Prav tako so udeleženci izpostavili potrebo po aktiviranju mladih, vključevanju stroke in vzpostavitvi solidarnosti med četrtmi ter želja po med-četrtni podpori pri reševanju težav ene četrti.

Na nivoju Mestne četrti Studenci pa so poleg nedelovanja Mestne četrti zaznane težave na ravni prometa in s tem povezanega razbitja četrti z obvoznico, onesnaženost zraka, problematično stanje Limbuške in Erjavčeve ceste, itd.

Med konkretnimi predlogi so bili še posebej izpostavljene potrebe po brezplačnih površinah za otroke in mladino, igriščih, javnih površinah s klopcami za druženje, takojšnem prenehanju motečih dejavnosti na območju TEKOLA, prehodih za pešce itd.

Udeleženci so družno sklenili, da aktivnosti nadaljujejo v četrtek, 21. marca, ob 17. uri.