Zbor SKS Kamnica, 14. 6. 2017


Bilo bi lepo, če bi se skupnostno uredile tudi čistilne naprave

Na tokratnem zboru v Kamnici smo se spet dotaknili kanalizacije. Po načrtih Aglomeracija 29 bodo v številnih višje ležečih zaselkih ali gospodinjstvih, kjer po kriterijih ekonomičnosti ni smiselno vleči kanalizacijskih vodov, urejali zadeve s čistilnimi napravami ali s predrugačenjem obstoječih greznic. Po izjavah udeleženih na enem minulih zborov, kjer so se o tem pogovarjali s predstavniki pristojnega urada in izvajalca, bo to za marsikoga zalogaj, ki ga bo precej težko pogoltniti. Razmisliti bi veljalo, ali obstaja možnost skupinske rešitve. V nekaterih občinah so za to na voljo subvencije, možno pa bi bilo, razmišlja udeleženec, ponuditi rešitev v obliki kreditiranja oz. obročnega odplačevanja investicije skozi plačilo javne storitve odvajanja komunalnih vod. Vprašanje je, ali za to obstaja volja pri izvajalcu javne službe ter ali za to obstaja volja ljudi. Zbor SKS Kamnica bo pričel raziskovanje s pridobivanjem informacij, koliko je potencialnih zainteresiranih v krajevni skupnosti – tistih, ki jih javna kanalizacija, kot jo poznamo, nikdar ne bo dosegla.