Mala urbana drevesnica
Uresničujemo še en okoljski projekt s sredstvu Mreže za prostor

TEORIJA
V letih 2020 in 2021 smo skupaj Organizacija za participativno družbo in Iniciativa mesti zbor v okviru razpisov za manjše trajnostne okoljske projekte Mreže za prostor izpeljali dva uspešna projekta: ob rob vročinske točke pred stolpnicami na Ljubljanski ulici smo zasadili mini urbani vrtiček Miyawaki, nato pa v želji po ponovni vzpostavitvi potočnega mikrookolja (z makroučinki na okolico) zasadili še povsem gol del obrežja Radvanjskega potoka v delu med potjo na Ledino in Razvanjsko cesto.
Iz teh projektov smo se naučili več stvari. Ena je, da je precej težko pridobiti potrebne drevesne sadike. Metoda Miyawaki v svoji izvorni obliki namreč predvideva, da se sadike, ki se jih uporabi v zasaditvi, predhodno vzgoji iz lokalno pridobljenega, avtohtonega genetskega materiala. Takšen pristop je časovno in prostorsko zahteven, imajo pa takšne sadike zasnovo, ki zagotavlja najvišjo genetsko prilagodljivost in posledično tudi višjo odpornost v luči vplivov podnebnih sprememb. Kot drugo pa smo spoznali, da obstajajo posamezniki in skupine, ki bi želele ozeleniti urbana okolja, vendar so sadike, ki bi jih za to potrebovale, nedostopne tudi cenovno, kar predstavlja oviro predvsem za neformalne skupine, ki nimajo vedno dostopa do mehanizmov financiranja.
Tako želimo vzpostaviti mini urbano drevesnico, v kateri bomo pridobivali znanje in izkušnje z različnimi tehnikami vzgoje sadilnega materiala. Končni cilj je v mini drevesnici v daljšem časovnem obdobju vzgajati generacije sadik, ki jih bomo nato uporabili za dopolnilno sadnjo na lokacijah, ki smo jih že zasadili v predhodnih projektih, za nove zasaditve, ponudili pa bi jih tudi drugim skupinam, ki bi takšne sadike potrebovale. Na ta način bomo naš pristop k metodi Miyawaki še nadgradili in približali izvorni ideji. Hkrati bo pridobljeno znanje služilo za nadaljnjo promocijo in ozaveščanje o pomenu dreves in zelenih struktur, pa tudi o prenosu znanja na zainteresirane skupine, ki bi v svojem lokalnem okolju želele izvesti podobne aktivnosti. Projekt zasaditve mini Miyawaki gozdička je namreč zaradi svoje atraktivnosti in popularnosti metode, ki predstavlja zanimiv pristop k blaženju posledic podnebnih sprememb s pogozdovanjem urbanega prostora, pritegnil pozornost različnih zainteresiranih skupin, ki so se na nas obrnile po informacije o vzpostavitvi zasaditve v svojem okolju.

Mini urbana drevesnica se vzpostavlja v formatu pokrite visoke grede, ki jo bomo izdelali sami s prostovoljnim delom aktivnih v IMZ in članov društva DOPD.

 

*maj 23* POSTAVITEV VISOKE GREDE - MINI DREVESNICE
To se je zgodilo 6. maja, ko smo končno strnili vrste in se s sončno upravo dogovorili za primerno vreme. Visoko gredo, dolgo 4 metre in meter široko, smo postavili ob bok zelenjavnemu vrtu, ki je že vzpostavljen v parku Kulturnega centra Pekarna. Lokacija se nam je zdela zelo prikladna za rastline, ki kanijo tukaj odraščati in za nas, ki bomo vse skupaj urejali, opazovali in nadgrajevali.

Materiali so že čakali na lokaciji (naš štirinogi in rdečelasi Ziggy se je menda malo težje poslovil od ovčje volne, ki jo je dober teden varoval v stanovanju), potrebno orodje je bilo tudi uspešno nabrano (edinole po vaservago je bilo treba še enkrat domov), zato se je okvir visoke grede ob sodelovanju Božota, Klemna, Matica, Kaje, Urške in Filipa prav hitro izrisal. Zrasel je do predvidene višine 80 cm. Znotraj so gredo še obložili s čepkasto folijo (zaščitna funkcija, v čepkastih vboklinah pa se dlje časa zadržuje voda).
Gredo smo utrdili v tla (saj ne, da jo lahko kdo odnese) in jo pričeli polniti. Najprej žična mreža na dno (ne izgubi se stik z naravno podlago, prepreči pa se neželeno prehajanje živali iz »podzemlja« v notranjost grede), nato ovčja volna (uravnavanje vlage, zaščita pred nekaterimi škodljivci). Sledila je plast vejevja, ki smo ga zbrali v neposredni okolici. Tega smo Cilka, Jasna in Maja čez dopoldne vztrajno rezale na drobno in ga narezale za en manjši prvomajski kres. Vejevje v gredi prav tako pomaga uravnavati vlago in zračnosti tal, dobrodošlo pa je tudi zato, ker se zmanjša količina zemlje, ki jo potrebujemo, da prostor zapolnimo.
Kljub vsemu je v naši gredi prostora za 3 kubike zemlje. Dve neverjetno veliki gradbeni vreči so nam dostavili z viličarjem, nas pa je zdaj čakalo prekladanje treh kubikov z vedri. Že dopoldne smo, v pričakovanju dela akcije, ki smo se ga najmanj veselili, pogledovali proti bližnjemu gradbišču in sanjali o tem, da se nas usmilijo in nam s kakšnim dvižnim pripomočkom obe vreči nekako kipnejo v gredo. No, na koncu smo, sicer nekoliko majavo, s pomočjo človeške verige in z nekaj vedri vendarle premagali tudi to oviro in večina zemlje se je kar kmalu znašla na končni postaji. Manjši delež preostale zemlje smo še zmešali z dodatki, ki večajo oz. uravnavajo rahlost, zračnost in vlažnost zemlje in takšno mešanico kot vrhnjo plast razporedili po gredi.

Nato je očitno potekel dogovor s sončno upravo in z neba se je spet vsulo.
Tudi zato sadik in semen še ni v gredi. To nas še čaka. In pa streha, ki bo služila za zaščito pred soncem in pred izsušitvijo zemlje.

 

*julij, avgust 23* DREVESNICA POD STREHO, PRVA DREVESCA ŽE V ZEMLJI 

V teh dneh (konec avgusta) je naša mini-urbana drevesnica zaživela in sprejela prve prebivalce. Po zaključeni postavitvi, ko je drevesnica dobila še streho (zaščita, senčenje, zadrževanje vlage, ...), smo vanjo posadili 75 potaknjencev bele vrbe, ki smo jih pobrali iz najvitalnejših in najhitreje rastočih vrb, v projektu Oživljanja nabrežja Radvanjskega potoka posajenih ob potoku. Potaknjence smo pred prenosom v drevesnico predhodno ukoreninili, sedaj pa bomo iz njih vzgojili sadike, ki jih bomo uporabili v prihodnjih aktivnostih ozelenjevanj trenutno golih brežin Radvanjskega in drugih potokov. Za zagotavljanje ustrezne vrstne pestrosti pri sadnji nameravamo našo drevesnico obogatiti še s sadikami črne jelše, brogovite (potaknjenci, pridobljeni iz mini gozdička Miyawaki se že koreninijo na varnem), pa še kakšna druga vrsta se bo znašla v njihovi družbi.

Pridobivanje sadilnega materiala: vrbe, ki smo jih zasadili ob Radvanjskem potoku zelo dobro napredujejo, zato so že primerne za sadilni material. Naučili smo se pridobivati sadike za razmnoževanje. Sadike brogovite prihajajo iz mini urbanega gozdička Miyawaki ... ... tudi ta prav lepo napreduje in postaja goščava :)
Potaknjenci vrbe so se ukoreninili zelo uspešno in hitro ...  ... zato smo jih lahko še posadili. Tako izgleda sedaj vse skupaj ...