Zbor SČS Radvanje, 6.5.2014


Radvanjčani aktivno pristopili k

pobudi za uvedbo Participatornega proračuna

Na torkovem zboru prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Radvanje se je še enkrat pokazal aktivni duh tukaj živečih Mariborčanov. Predlog za uvedbo participatornega proračuna so sprejeli kot nekaj nujnega že na prejšnjem zboru, tokrat pa so se odločili aktivno pristopiti k promociji in zbiranju podpisov pobpore. Akcijski načrt je izdelan, akcija se lahko začne!

Da se je precej problematičnih točk, ki se tičejo lokalne infrastrukture, že znašlo v proračunu za letošnje leto, so udeleženci pozdravili, a bodo seveda resnično zadovoljni šele takrat, ko bodo projekti dejansko tudi uresničeni. Že tokrat pa se je začela razprava o oblikovanju prioritetnega seznama problemskih con, s katero se bo ciljalo na uvrstitev v proračun MOM za 2015.  

V nadaljevanju zbora so se udeleženci posvetli pregledu sprejetih sklepov. Ugotavljajo, da je potrebno aktivnosti nadaljevati v vseh delovnih skupinah, saj, kjub temu, da je bilo narejenega že veliko, cilji še niso doseženi. Tako se bo nadaljevala promocija varne poti v šoli  po desni strani ob spodnjem krožišču na Lackovi, še naprej se po pritiskalo na pristojne, da z ograjo zavarujejo visokonapeetostni daljnovid pri Osnovni šoli Ludvika Pliberška. Mestna delovna skupina za komunalo se v naslednjem tednu sreča s predstavniki mestne uprave. Kako poteka pobuda za sanacijo poškodovanega gozda pri Begovi ulici, ki se izvaja ob pomoči posameznikov iz gozdnega gospodarstva, nismo uspeli izvedeti, saj predstavnikov delovne skupine tokrat na zboru ni bilo.

Predvidoma konec meseca pa bo, po dolgoletnih željah prebivalcev, v Radvanju pričela z delom splošna ambulanta. Po dolgotrajnih težavah pri iskanju primernega prostora so na koncu priskočili na pomoč prebivalci sami in abulanta v najpomembnejšem špoortno-turističnem centru Maribora bo kmalu realnost.

Naslednji zbor se ima zgoditi spet v torek, 20. maja ob 19. uri, v MČ Radvanje, Lackova 43.