Zbor SČS Pobrežje, 15. 3. 2017


SČS Pobrežje želi participatorni proračun

Na začetku tokratnega zbora SČS Pobrežje so se pregledali sklepi drugega mestnega zbora. Ugotovilo se je, da je bilo veliko časa posvečenega prometu, ki se vedno bolj kaže kot zelo pereč problem našega mesta. Udeleženci_ke so se ob novici, da je bil ravnokar iz vinjetnega sistema izvzet tunel Markovec, strinjali_e, da bi si bilo bolj smiselno pri zahtevah SČS Pobrežje za izvzem hitre ceste iz vinjetnega sistema, prizadevati za uveljavitev lastne pravice in se manj sklicevati na primer Kopra in Ljubljane. Izpostavljena je bila tudi problematika velikih mestnih avtobusov, ki ponekod zaradi ozkih ulic in ostrih ovinkov le-te komaj zvozijo. Avtobusi se po nekaterih lokacijah prevažajo tudi skoraj povsem prazni. Oba razloga izpostavljata potrebo po razmisleku o manjših mestnih avtobusih, ki bi vozili pogosteje.

Na tokratnem zboru se je spregovorilo tudi o slabem stanju zelenega fonda v mestu. Zaradi tega, ker več ni koncesionarja kot je bilo nekoč podjetje Florina, ki je svoje delo opravljalo strokovno, so drevesa in grmovnice neprimerno obrezani in zanemarjeni.

Izpostavilo se je tudi slabo stanje Fluksove ulice, na kateri ni pločnika, prav tako pa že štirideset let ni bilo nobenih investicij vzdrževalne narave. Ulica je posledično zelo dotrajana in izgleda, da v bližnji prihodnosti ni načrtovana nobena sanacija.

Udeleženci_ke so izrazili tudi razočaranje nad tem, da se MČ Pobrežje ni odločila za sodelovanje v participatornem proračunu, ki bi prebivalcem_kam omogočilo soodločanje pri investicijskih projektih na Pobrežju.

Naslednji zbor SČS Pobrežje bo 29. 3. 2017.