Najava zborov SČKS od 13. do 17. 6. 2016


Razprave v Radvanju, Magdaleni, Kamnici, v Pekrah in v Centru

V tem tednu se lahko pridružite sokrajanom na petih zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS):

  • SČS Radvanje >> torek, 14. 6., ob 19.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 14. 6., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 15. 6., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SKS Pekre >> sreda, 15. 6., ob 18.00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 16. 6., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Preteklo sredo so zbori SČKS županu in svetnikom MOM poslali poziv, da se MO Maribor javno izreče proti tajnim trgovinskim sporazumom, o katerih tečejo pogajanja med EU, Kanado in ZDA. Podpisniki upajo in pričakujejo, da bo pobuda uvrščena na sejo Mestnega sveta še pred počitnicami in, da bodo svetniki večinsko podprli deklaracijo o razglasitvi Maribora za »TTIP free zone« t. j. skupnost brez novodobnih škodljivih sporazumov. Tako bi Maribor postal prva občina v Sloveniji, ki bi se pridružil več kot 1.800 regijam, občinam in mestom po Evropi, ki so se tako že opredelile in s tem jasno pokazale, da se ne nameravajo prodati velikim korporacijam. Le njim so tajni sporazumi namreč namenjeni, le velikemu kapitalu bodo dali dodatno moč in prevlado.

O sporazumih TTIP, CETA in TISA bo najbrž tudi tokrat tekla beseda na zborih, saj nam bodo, če bodo sprejeti, korenito spremenili življenje. Sicer pa se bodo vsebine, kot vedno, dotikale predvsem lokalnih problemov, ki jih iznesejo udeleženci. Zbori so namreč njihovi (in vaši, če se boste pridružili) in zato sami opredelijo, o čem se bodo pogovarjali, kakšne rešitve in načine bodo izbrali, za izboljšanje življenja v svoji okolici.