Sodelovale_i ste z mnenjem / kako z zbori naprej

V sredini maja ste na elektronske naslove prejele_i povezavo do spletnega vprašalnika, s katerim smo preverjale_i vašo naklonjenost do možnosti ponovnih srečanj pred zborovskim polčasom. Stalna praksa je namreč, da se v svojih četrtih v okviru samoorganiziranih skupnosti srečujemo med septembrom in junijem, poletna meseca pa izkoristimo za oddih. In ker vprašalnika nismo sestavljale_i kar tako, ter so vaši odgovori še kako relevantni in dragoceni, se nam zdi prav, da zbrana mnenja predstavimo ter da dobite vpogled v to, k čemu se večinsko nagibate glede izvedbe nadaljnjih aktivnosti.

Uvodoma nas je zanimalo, ali bi se zbora udeležile_i že junija ali bi raje počakale_i do septembra, kjer vas je več kot polovica odgovorila, da bi raje počakale_i september (58,3 %), dobra tretjina (41,7 %) pa bi se zbora udeležila že junija. Glede možnosti, da zborujemo na prostem, kjer so stoli razporejeni 1,5 m narazen, je pritrdilno odgovorila točno polovica (50 %), nekaj manj kot pet odstotkov (4,2 %) bi se zbora na prostem udeležilo, če bi bila razdalja med stoli 1,5 m in maksimalno 10 udeleženih, nekaj manj kot polovica (45,8 %) pa vas meni, da je z zbori smiselno počakati do septembra. Predlagale_i smo možnost sprehoda, kjer bi na terenu na različnih lokacijah obravnavale_i problematike, ki so sicer tema razprave zbora. Skoraj polovica (47,1 %) bi se takega sprehoda udeležila, pred katerim pa bi bilo smiselno in potrebno določiti ključne teme in lokacije, nekoliko manj (45,6 %) meni, da je z zbori v kakršnikoli obliki smiselno počakati do septembra, manj kot pet odstotkov (4,4 %) bi se sprehoda udeležilo, a ta ne bi smel biti predolg zaradi oteženega gibanja, še nekoliko manj (2,9 %) pa vas meni, da se sprehoda ne bi smelo udeležiti več kot 10 ljudi. Ker smo se pred epidemijo veliko pogovarjale_i o mestnem zboru na temo pomena in funkcije lokalnih skupnosti in uresničevanja zahtev iz predvolilnega ljudskega programa »Skupaj za skupno«, smo preverile_i, ali bi želele_i, da se le-ta zgodi kot del Piknika ob polčasu ali jeseni, v kolikor ne bo drugega vala epidemije. Skoraj tri četrtine (69,1 %) vas meni, da naj bo mestni zbor jeseni kot samostojno srečanje, dobra četrtina (30,9 %) pa naj bo junija s Piknikom ob polčasu.

Glede na analizo vaših odgovorov po posameznih četrtih, se morda v juniju na sprehodu oziroma srečanju vidimo v združeni SČS Center in Ivan Cankar, Magdaleni in na Taboru, kjer je v času reševanja vprašalnika bila več kot polovica naklonjena srečanju še pred poletnim polčasom. Glede na aktualno stanje in zmanjšano nevarnost širjenja novega virusa ter rahljanju ukrepov za njegovo zajezitev planiramo, da tudi letos izpeljemo naš že tradicionalni piknik pred polčasom. Tam bomo seveda upoštevale_i preventivna določila in skrbele_i drug_a za drugega_o, udeležba je kot zmeraj prostovoljne narave, pomembno pa se nam zdi pred poletjem, kot vsa leta poprej, dati možnost neformalnega srečanja družabne narave. 

Ponedeljkovi sestanki Iniciative mestni zbor pa ves čas potekajo nemoteno. Sprva smo se srečevale_i s pomočjo spletnih platform, sedaj pa že nekaj tednov v živo. Na minulem sestanku smo upoštevajoč redne termine zborov določile_i datume srečanj v četrtih, kjer ste temu bile_i naklonjene_i, ter Piknika ob polčasu. O vsem boste kakopak obveščene_i na način, kot sicer prejemate vabila in zapisnike ter ostale za zbor relevantne informacije.

  • zbor SČS CIC: četrtek, 18. 6. 2020, ob 18.00 pred Domom ustvarjalnosti mladih (ZPM), Razlagova 16
  • zbor SČS Magdalena: torek, 23. 6. 2020, ob 18.00 pred INFOPEKO, KC Pekarna, Ob železnici 8
  • zbor SČS Tabor: sreda, 24. 6. 2020, ob 18.00 pred MČ Tabor, Metelkova 63
  • PIKNIK OB POLČASU bo v soboto, 4. 7. 2020, natančno uro in lokacijo še dorečemo.

Se vidimo na zboru, pikniku ali kje popolnoma naključno!