Zbor SČS Tabor 12. 11. 2014


Na Taboru želijo konkretne rešitve

Na preteklem zboru SČS Tabor smo se seznanili z aktivnostmi delovnih skupin. Delovna skupina, ki se ukvarja z manjkajočimi drevesi v Mestni četrti Tabor, se bo v prihajajočih dneh sestala z mestno arburistko in skupaj z njo poskušala najti rešitev. Že pred tem se je s problematiko seznanilo občino, ki pa očitno nima načrta, kako se bo problematika manjkajočih dreves rešila. Ta problem ni aktualen samo na Taboru, ampak tudi drugje po mestu – v celem mestu namreč manjka 1.200 dreves (gre za drevesa, ki so nekoč bila zasajena, kasneje pa uničena, namesto njih pa ni bilo zasajenih novih).
Zbor se je seznanil tudi z aktualnim delovanjem delovne skupine za komunalo, ki deluje na ravni celotnega mesta ter delovne skupine za okolje. Ravno ta delovna skupina se ukvarja z zelo široko problematiko – od pomanjkanja košev za smeti do svetlobnega onesnaževanja.
Ker pa udeleženci želijo, da bi bil zbor bolj obiskan, so se odločili, da se na naslednji zbor povabi nekoga iz javnega podjetja Energetika. S predstavnikom Energetike bi se pogovarjali o tem, kako je med kurilno seznono mogoče varčno ravnati z energijo. Zbor bo potekal 26. novembra ob 18.00 v prostorih Mestne četrti Tabor.