Zbor SČS Nova vas, 12. 5. 2016


Javni red in mir v občini brez prostotrgovinskih sporazumov

Na prejšnjem zboru v Novi vasi so si udeleženke in udeleženci za pregled razdelili veljavne odloke o javnem redu in miru v drugih slovenskih občinah, zato so začetek tokratnega zbora namenili izmenjavi ugotovljenega. Tako so strnili ključne točke, ki jih želijo predstaviti na prihajajočem mestnem zboru in tako odpreti polje debate o temi, ki je bila uvrščena na dnevni red. Upajo, da bo debata plodna, in da bodo z ostalimi izoblikovali smernice, katerim bi na občini ob pripravi odloka lahko sledili. Na zboru so prav tako podprli pobudo s Tabora o zmanjšanju hitrosti na Cesti proletarskih brigad, se informirali o aktualnih dogodkih v zvezi s tožbo javno podjetje Mariborski vodovod zoper koordinator SSVUJDa Rajko Kotnik, govorili o povabilu Zavoda za gozdove na voden sprehod po Betnavskem gozdu in sklenili, da se ga v čim večjem številu udeležijo. Odprli pa so tudi novo temo, ki utegne prerasti v delovno skupino na mestni ravni, saj se želijo udeleženke in udeleženci SČS Nova vas podrobneje seznaniti s tajnimi trgovinskimi sporazumi (TTIP, CETA), k raziskovanju povabiti še ustale SČKS in odločno nastopiti proti njim, mestni občini pa želijo predlagati, da se kot že veliko mest, deklarativno izvzame iz teh določil in formira prosto cono, kjer predpisi sporazumov ne veljajo.

Prihodnji zbor SČS Nova vas bo v četrtek, 26. 5. 2016 ob 18. uri v dvorani MČ Nova vas.