Ne bomo plačevali uporabe prostorov, ki smo jih mi zgradili!

Prebivalci samoorganizirane mestne četrti Nova vas se bomo v sredo, 27. marca srečali že tretjič. Zbor smo morali prestaviti  na sredo, ker je dvorana  v četrtek zasedena. Medtem, ko se nas je na prvem zboru zbralo okrog petdeset, nas je bilo na drugem, zaradi izredno slabega vremena, nekaj manj.

Izpostavljeni so bili različni problemi, očitno pa nas trenutno najbolj okupira stanje v družbi nasploh. Večina je že na prvem zboru ugotavljala, da smo se med sabo zelo odtujili, da se več ne pogovarjamo, pa tudi, da nas nihče ne posluša in zastopa. To pripisujemo strankam, ki jim je glavno vodilo oblast, korupcija in klientelizem. Podani so bili predlogi o direktni demokraciji in, da naj bi mestne svetnike delegirali občani na četrtnih zborih, ki bi jih lahko tudi odpoklicali, če ne bi zastopali njihovih interesov.

Seveda so bili artikulirani tudi problemi, ki neposredno zadevajo prebivalce v MČ Nova vas kot so parkiranje, preozki pločniki, neurejene pešpoti, umirjanje prometa ….

Na drugem četrtnem zboru smo nepredvideno naleteli na problem z uporabo dvorane MČ Nova vas, ki bi jo morali plačevati. Ker smo se strinjali, da je dvorana v prvi vrsti namenjena prav za zbore in srečevanja prebivalcev, smo na Mestno občino Maribor in Mestno četrt Nova vas naslovili zahtevo, da nam omogoči brezplačno uporabo dvorane.

Razprava je tekla tudi o proračunu, izpostavljeno je bilo, da tudi o razporejanju sredstev in porabi nismo obveščeni , zato smo ustanovili delovno skupino, ki  bo skupaj s strateško skupino IMZ predelala proračun in nas na enem naslednjih zborov o tem informirala.

Se vidimo v sredo, 27.3., ob 17.uri.