Zbor SKS Kamnica, 19. 11. 2014

Kreativni in konkretni predlogi za razrešitev prometnih spodrsljajev v Kamnici

Na četrtem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti kamnica so o svojih aktivnostih spet poročale delovne skupine – DS za promet ter DS za kanalizacijo in vodovod.

V odgovoru na vprašanja o možnosti rešitve petih problemskih točk, ki so jih v delovni skupini za promet označili kot take, ki povečujejo nevarnost nesreč v prometu, z Urada za komunalo, promet in prostor zapišejo, da rešitve v tem trenutku zaradi pomanjkanja sredstev niso izvedljive, potrebne pa je izvesti tudi določene dodatne raziskave ter postopke, ko gre za spremembe prometnega režima. Udeleženci sicer razumejo finančno stisko in se tudi zavedajo, da ima temeljno besedo pri rešitvah stroka, a so vseeno mnenja, da je določene rešitve, ki jih predlagajo, moč udejanjiti praktično brez stroškov. Zato ne bodo odnehali.
Tudi Delovna skupina za kanalizacijo in vodovod, ki je od pristojnih na občini zahtevala jasen odgovor, kdaj se končno pričnejo že tolikokrat obljubljena dela izgradnje kanalizacije v Kamniški grabi, je poročala, da zadovoljivega odgovora ni dobila. V razpravi je kar nekaj udeležencev povedalo, da so bili priče konkretnim obljubam o konkretnih datumih začetka investicije, vedo pa tudi, da so bila za to že rezervirana proračunska sredstva. Udeleženci so si edini v mnenju, da zavajanj in medlih odgovorov odgovornih ne bodo več tolerirali in bodo zahtevali dokumentacijo, iz katere so razvidne pretekle obljube ter jasen odgovor na vprašanje, kam so se prelila sredstva, namenjena za izgradnjo kanalizacije.
Kamničani so združeni v prepričanju, da jim bodo morale občinske oblasti zelo kmalu položiti račune o tem, zakaj se toliko malo brigajo za ljudi in skupnosti izven centra mesta. To se bo morda zgodilo že na naslednjem zboru, 3. decembra 2014 ob 18.00 v Kulturnem domu Kamnica na Vrbanski 97.