S 4. zbora SČKS Center

V Centru konkretno na delo

Četrti zbor mestne četrti Center je prinesel svež pomladanski veter, saj se ga je udeležilo osem novih aktivnih prebivalcev. Na zboru, ki je potekal 17. aprila 2013 v prostorih kina Udarnik, smo se prebivalke in prebivalci MČ center premaknili naprej v našem delovanju. Po konkretizaciji problematik in široki razpravi o perečih situacijah znotraj MČ center, smo se odločili, da bomo vzpostavili tri delovne skupine. Prva bo obravnavala konkreten problem neurejenega varnega dostopa do Piramide, ki je priljubljena sprehajalna točka vseh, ki bivamo na območju Maribora. Druga skupina se bo lotila kritičnih točk neurejenosti, neuporabnosti in neizkoriščenih prostorskih ter vsebinskih možnosti, ki jih ponujajo nezasedeni prostori v mestnem jedru. Tretja delovna skupina pa bo skušala poiskati možne načine, kako stopiti v proaktiven in konstruktiven dialog z mestnimi oblastmi, na kak način vplivati na odločevalski proces ter kaj storiti v primeru, ko naletimo na gluha ušesa. Na naslednjem zboru bomo predstavili prve zaključke delovnih skupin in se dogovorili o vsebini ter načinih nadaljnjih aktivnosti.