NAJAVA


Zbori SČS in SKS od 4. do 8. maja  2015

V tem tednu se bodo aktivni prebivalci Samo organiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) dobili na naslednjih zborih:

v torek,  5. 5., ob 19.00

  • SČS Radvanje, MČ, Radvanje, Lackova 43

v sredo, 6. 5., ob 18.00

  • SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 22
  • SKS Pekre, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4

v četrtek, 7. 5., ob 18.00

  • SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16

Pred prazniki so v SČS Tabor ob pomoči SČS Nova vas v delovni akciji čistili (in ga dobro polovico tudi očistili) Betnavski gozd. SČS Pobrežje je skupaj s svojo MČ čistila Stražun. Obeh akcij se je udeležilo okrog sto prebivalcev vseh generacij, ki so si bili enotni, da jih je treba ponoviti, saj je bilo druženje prijetno in koristno. Ugotavljali so tudi, da je Stražunski gozd veliko bolje vzdrževan kot Betnavski, čeprav so tudi v njem v nekaterih globačah naleteli na stara divja odlagališča.
V maju bodo v SČS in SKS z aktivnostmi nadaljevali. Zelo široko so jih zastavili v SČS Radvanje in jih poimenovali »Za lepše Radvanje«. Odprli so jih s čistilno akcijo Turističnega društva, nadaljevali pa jih bodo vse do konca junija. Skupaj z OŠ Ludvika Pliberška, MČ Radvanje, TD Radvanje in JP Snago bodo urejali ekološke otoke s poslikavami in zasaditvami, sočasno pa ozaveščali sokrajane o pravilnem ločevanju odpadkov in pravilnem odnosu do svojega okolja.
Delovno akcijo urejanja poti na Piramido pripravljajo v SČS Center in Ivan Cankar, zapuščenega gradbišča pa se bodo lotili v SČS Magdalena. Če se jim pridružite na zboru, lahko s svojimi idejami in predlogi tudi sami pomagate izboljšati  življenje v svoji mestni četrti, krajevni skupnosti in občini.