VABLJENI NA ZBORE SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI V MARIBORU
med 1. in 5. februarjem 2016

Po letu dni dela Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) - Civilni nadzor člani ugotavljajo, da se odgovorni v javnih podjetjih požvižgajo na mnenja uporabnikov, zaradi katerih obstajajo. Z izgovarjanjem na pravila korporativnega upravljanja, po katerem  naj bi za svoje poslovanje odgovarjali le nadzornim svetom, pozabljajo, da je njihovo delo javno in da so vse informacije v zvezi z njim informacije javnega značaja. In uporabniki imajo pravico do njih. Ker se prav s področja komunale na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) odpira največ vprašanj, navezujejo pa se na delo javnih podjetij, so občino pozvali, da ustanovi Svet  za varstvo uporabnikov javnih dobrin, predviden tudi v Zakonu o lokalni samoupravi.  Po nekaj mesecih neuspešnega čakanja, so SČS in SKS Svet ustanovile same. Vanj so zbori delegirali svoje delegate in ti so se lotili iskanja odgovorov. Do zdaj so pregledali poslovna poročila Mariborskega vodovoda in Nigrada in obema javnima podjetjema ter pristojnim na občini poslali vprašanja, ki so se jim ob pregledu zastavila.  

V SSVUJD-u  zdaj že mesece čakajo na odgovore. Enako gluhi so tudi na občini, kjer se je Odbor za komunalo pri Mestnem svetu izrekel za nepristojnega, ostali, ki so bili pozvani, pa sploh niso odgovorili. In to kljub temu, da je Nadzorni odbor  MOM že junija lani pozval  odgovorne, da ga o odgovorih na zastavljena vprašanja obvestijo. Na zadnji seji  Mestnega sveta prejšnji teden je svetniško vprašanje o tem zastavil svetnik Liste kolesarjev in pešcev, kakšen bo odgovor, pa se trenutno še ne ve. Ker so se pri Mariborskem vodovodu odločili celo za zastraševanje koordinatorja SSVUJD, bodo o temi razpravljali tudi udeleženci zborov SČS in SKS. Delegati, ki posamezno skupnost zastopajo v svetu, bodo predstavili težave, s katerimi se srečujejo, udeleženci pa se bodo opredelili do postopkov, ki jih SSVUJD predlaga za vnaprej.

Urnik zborov ta teden:

  • zbor SČS Pobrežje: v sredo, 3. 2., ob 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11,
  • zbor SČS Pekre: v sredo, 3. 2., ob 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Nova vas: v četrtek, 4. 2., ob 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci, v četrtek, 4. 2., ob 18.00, v MČ Studenci, Erjavčeva 43.

Vabljeni!