Zbor SČS Tabor, 24.9.2014


Na Taboru so se pridružili mestni delovni skupini za komunalo

Na petem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor so krajani največ časa namenili problematiki prometa, okolja in komunale.

Gospod, ki deluje v delovni skupini za okolje, je predstavil podroben pregled stanja manjkajočih ter dotrajanih dreves v MČ Tabor in nas osupil s številko. Zbor je sklenil, da skupina do naslednjič razišče tudi možnost zasajanja sadnih dreves in da se poročilo v elektronski obliki pošlje tudi drugim udeležencem, ki se zbora niso udeležili. Udeleženci bodo torej o nadaljnjih korakih odločali na prihodnjih zborih.

Obiskal nas je tudi član delovne skupine za promet iz SČS Nova vas, kjer se prav tako ukvarjajo s problematiko Ceste Proletarskih brigad. Skupini sta uspešno izmenjali kontakte in bosta v bodoče aktivno delovali v smeri reševanja te problematike. Zbor je prav tako potrdil novega člana v mestno delovno skupino za komunalo, ki združuje vse trenutno aktivne SČS in katere namen je delovati kot Svet za varstvo uporabnikov komunalnih storitev. Zbor je nekaj besed namenil še obveščanju krajanov o zboru, pomoči moderatorjem pri plakatiranju, svetlobnem onesnaževanju ter županskih soočenjih, ki jih pripravlja skupina Odločaj o mestu.

Naslednjič se zbor zbere spet v sredo, 8. oktobta ob 18.00 v MČ Tabor na Metelkovi.