Zbor SKS Pekre, 12. 11. 2105


Samoorganiziranje ne pomeni izključevanja,
temveč povezovanje med vsemi prebivalci, ne glede na status ali prepričanje

Na pomartinovem zboru v Pekrah so udeleženci izpostavili predvsem problem sodelovanja in povezovanja med prebivalci Peker in izvoljenimi predstavniki KS Pekre. Udeleženci so mnenja, da bi se morali bolj in proaktivno povezovati ter nastopati skupaj.

Težava je v videnju izvoljenih predstavnikov, da so samoorganizirani zbori neke vrste konkurenca izvoljenim predstavnikom, kar pa seveda ne drži. Samoorganiziranje ne pomeni izključevanja, temveč nasprotno – povezovanje med vsemi prebivalci, ne glede na status ali prepričanje. V ta namen bodo prebivalci Peker pozvali izvoljene predstavnike KS Pekre, da jim pisno ali na zboru predstavijo dosežke in aktivnosti v letu 2015.

V nadaljevanju so prebivalci izpostavili nekaj problemov, predvsem infrastrukturne narave, ki bi morali biti rešeni že davno, vendar se na občini ne zganejo. Zaradi tega so udeleženci dali vedeti, da so pripravljeni izvesti tudi akcije civilne nepokorščine, v kolikor bo to potrebno. Za konec smo prebrali še odgovore MOM in RK glede nastanitvenih možnosti za begunce v Pekrah ter ugotovili, da bi bilo bolj smiselno zbore nadaljevati ob sredah, zato bo naslednji zbor v sredo, 25. novembra.