Zbor SČS Magdalena, 16. 1. 2018


Kruh in špageti niso krma za ptice

Na prvem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena v letu 2018, je bila že v nekaj minutah po principu direktne akcije zorganizirana in dogovorjena nova akcija in dorečenih kar nekaj nadaljnjih korakov v smeri reševanja tem, ki so jih naslavljale_i lani. 
V Magdalenskerm parku tla namesto snega »krasijo« kosi kruha, peciva in porcije špagetov. Estetiko na stran - to je sila neprimerna hrana za ptice, ki zimo preživljajo v parku, zato bodo udeleženke pripravile opozorilne table z informacijami, zakaj jim kruh škoduje in s čim se ptice dejansko hranijo. 
Vesele so bile informacije, ki so jo prejele s strani Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, da so - sicer šele v proračun 2019, a kljub vsemu - umestili odkup edinih še zasebnih in zelo neurejenih parcel v Magdalenskem parku. Upajo, da zadeva ne ostane na ravni praznih obljub, upanje pa bodo udeležene_i podkrepile_i tako, da bodo zadeve pozorno spremljale_i. 
Govora je bilo tudi o delovni akciji odstranjevanja japonskega dresnika, želji po celostnem urejanju in vzdrževanju kareja med bloki ob Trgu revolucije ter o za dvosmerni promet neustrezni Pupinovi ulici. Glede prvega so že potekali sestanki na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave ter Inštitutom za celulozo in papir, glede drugih dveh pa bosta odposlana dopisa. 
Na prvem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti Magdalena v letu 2018, je bila že v nekaj minutah po principu direktne akcije zorganizirana in dogovorjena nova akcija in dorečenih kar nekaj nadaljnjih korakov v smeri reševanja tem, ki so jih naslavljale_i lani. 
V Magdalenskerm parku tla namesto snega »krasijo« kosi kruha, peciva in porcije špagetov. Estetiko na stran - to je sila neprimerna hrana za ptice, ki zimo preživljajo v parku, zato bodo udeleženke pripravile opozorilne table z informacijami, zakaj jim kruh škoduje in s čim se ptice dejansko hranijo. 
Vesele so bile informacije, ki so jo prejele s strani Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, da so - sicer šele v proračun 2019, a kljub vsemu - umestili odkup edinih še zasebnih in zelo neurejenih parcel v Magdalenskem parku. Upajo, da zadeva ne ostane na ravni praznih obljub, upanje pa bodo udeležene_i podkrepile_i tako, da bodo zadeve pozorno spremljale_i. 
Govora je bilo tudi o delovni akciji odstranjevanja japonskega dresnika, želji po celostnem urejanju in vzdrževanju kareja med bloki ob Trgu revolucije ter o za dvosmerni promet neustrezni Pupinovi ulici. Glede prvega so že potekali sestanki na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave ter Inštitutom za celulozo in papir, glede drugih dveh pa bosta odposlana dopisa.