Zbor SKS Pekre, 6. 5. 2015


Kanalizacija: Najprej naj se izvede obljubljeno,
potem je čas za sanacijo slabo izvedenih projektov

Minuli zbor Samoorganizirane krajevne skupnosti Pekre je bil obarvan predvsem v komunalno problematiko. Delovna skupina, ki je pričela z delom zaradi umanjkanja dostojnega kanalizacijskega sistema, vmes pa razširila svoje aktivnosti tudi na druga področja komunalne oskrbe, kot je vodovod in plinsko omrežje, je zboru predstavila izsledke svojega dela.

Na podlagi pridobljenih načrtov oziroma izrisov kanalizacijskih poti v Pekrah so najprej ugotavljali, ali dejansko stanje ustreza teoriji na papirju. Ugotovili so, da ustreza. Nadaljevali so z raziskavo manjkajočih kanalizacijskih priključkov in le potrdili znano dejstvo, da je v Pekrah gospodinjstev z neustrezno urejeno kanalizacijo precej veliko število. Zboru je delovna skupina predstavila, za katere predele Peker so projekti že oblikovani in je v načrtu izvedba ter katera področja so šele na začetku poti, kljub temu da je uvedba zakona, ki zapoveduje obvezen priključek na kanalizacijski sistem ali pa samostojno čistilno napravo, praktično pred vrati. Delovna skupina ugotavlja, da se načrtujejo že sanacije obstoječih kanalizacijskih priključkov v praktično novih stanovanjskih zaselkih, ki jasno kaže na vse nižjo kakovost opravljenih del. Zato je tudi jasno opredelila svoje trdno stališče, ki ga namerava trdno zastopati – prednost pred popravljanjem slabo izvedenih nedavnih projektov naj imajo stari pekrski zaselki, ki so bili do sedaj zapostavljeni in sploh še nimajo priključkov na kanalizacijo, čemur so pritrdili tudi udeleženci zbora. Iz izsledkov delovne skupine je bili oblikovan sklep, da zbor pozove krajevno skupnost, naj organizira javno razpravo z odgovornimi na občini ter pristojnimi službami občinskih uradov, kjer jim bodo krajani lahko predstavili dejansko stanje, svoje zahteve ter pridobili odgovore, na katere čakajo že vrsto let.


Med predstavitvijo izsledkov DS za komunalo v Pekrah


Na zboru so, ko so se pogovarjali o vodovodnem sistemu, opazili, da med njimi ni ljudi, živečih na področjih, kjer vodovod ni urejen. Zato so se, kljub strinjanju, da je tudi vodovod pomembna tema, s katero se bo potrebno začeti ukvarjati, odločili, da bodo najprej aktivirali posameznike iz "vodovodno osiromašenih področij", da sami izpostavijo omenjeno problematiko in jim takrat pristopili na pomoč.
Udeleženec, ki ga zanima priklop na plinovod pa se je zavezal, da pridobi potrebne informacije, kako to storiti. Zbor se je namreč strinjal, da je problematika bolj domena zainteresiranih posameznikov in bi se je veljalo tudi na tak način lotiti.
Kljub temu, da se je v pred kratkim sprejet proračun uvrstila tudi postavka izgradnje vrtca v Pekrah, udeleženci zbora ne nameravajo opustiti dejavnosti na tem področju, saj so mnenja, da zadeve niti približno niso jasne in zastavljene tako, da bi lahko prepričani pričakovali ugoden razplet. Pozorno nameravajo spremljati vsakršen premik na področju zagotavljanja vzgoje in varstva za njihove najmlajše, vse dokler ne bo padla zadnja lopata.
Udeleženka iz Hrastja je na koncu zboru predstavila še samoorganizirano medsosedsko akcijo, ki so jo izvedli pred kratkim, ko so pričeli urejati del svoje soseske na ozemlju, ki ga je v ta namen odstopil zasebni lastnik. Zasadili so hrastov drevored, kamor bodo v prihodnje postavili tudi kakšno klop ter informativne table, ki bodo mimoidočim predstavile zgodovino tega okoliša. Akcija še ni zaključena. V naslednjih etapah bodo k sodelovanju povabili vse Pekrčane.