Vabilo


TA TEDEN PET ZBOROV, V TOREK POGOVOR O NJIH

Kljub temu, da je vsak drugi torek rezerviran za dodatne aktivnosti udeležencev zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) ter aktivistov in moderatorjev Iniciative mestni zbor (IMZ), bodo v SČS Radvanje ta torek zborovali. Medse so povabili strokovnjaka z Inštituta za varovanje zdravja, ki jim bo podrobneje predstavil meritve onesnaženosti zraka v Radvanju. Zbor bo, kot vedno vsi zbori SČS in SKS, ob 18. uri, v prostorih Mestne četrti Radvanje.

Istočasno bo v MISC Infopeka, Ob železnici 16, dr. Marta Gregorčič, sociologinja in raziskovalka s Filozofske fakultete v Ljubljani, predstavila izsledke raziskave, ki sta jo skupaj s kolegico, andragoginjo dr. Sabino Jelenc Krašovec, pripravili prav na primeru inovativne prakse samoorganiziranja v Mariboru. V njej je raziskovalki  zanimalo, kakšno učenje je potrebno, da se lahko razvijejo možnosti za javno posvetovanje in razpravljanje, za neposredno skupnostno odločanje ter družbeno in državljansko angažiranje. Izsledki raziskovalcev, na katerih spoznanja sta se opirali, so namreč dokazali, da participativna demokracija ne pripomore le k bolj transparentnemu, učinkovitemu, pravičnemu in demokratičnemu načinu upravljanja, temveč da ustvarja tudi privilegirane prostore učenja, saj poleg različnih državljanskih vidikov, kot so solidarnost, toleranca, odprtost, odgovornost in spoštovanje, državljani razvijejo tudi socialni, kulturni in politični kapital, s tem pa tudi sposobnost za soupravljanje mesta ter za vplivanje na politične odločitve.

V sredo se bosta na rednem zboru sestali SČS Pobrežje in SČS Tabor. Na Taboru bo udeleženec predstavil svoja razmišljanja, kako na zbore in k aktivnejšemu delovanju povabiti mlade. Na vseh zborih SČS in SKS namreč pogrešajo mlajšo generacijo, ki bi s svojimi pogledi nedvomno veliko pripomogla k boljšim rešitvam, ki jih iščejo za izpostavljene probleme. Bo pa  na zboru, ki že tri leta nenehno opozarja na mačehovski odnos občine do drevesnega fonda v mestu, zagotovo stekla beseda tudi o pozivu stanovalcev Vurnikovega naselja ob Cesti zmage, kjer bi naj ob načrtovani obnovi ulice med Metelkovo in Ul. Pariške komune padlo 92 zdravih lip. Da se temu ob obnovi da izogniti, je znano vsem, ki se pomena odraslih dreves za zdravo življenjsko okolje zavedajo. S tem, ko ob sami gradnji  s posekom res nekoliko znižamo stroške, s posredno škodo za okolje izgubimo nekajkrat več. Upoštevajoč vse koristi odraslega drevesa, se njegova vrednost namreč meri v nekaj tisoč ali celo deset tisočih evrov.

V četrtek bosta še zbora SČS Nova vas in  SČS Studenci. Predvsem Studenčani na zborih intenzivno iščejo točke, ki bi to, na štiri dele s štiripasovnico in železnico presekano četrt, nekako združile in bi začeli probleme, ki jih ni malo, reševati skupaj.

Nedvomno bo to pester teden, z veliko možnosti za druženje in izgrajevanje skupnosti, ki je dokazano lahko učinkovitejša kot če vsak posameznik bije svojo bitko.

Urnik:

  • zbor SČS Radvanje >> torek, 9. 5., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • zbor SČS Pobrežje >> sreda, 10. 5. 2017, 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • zbor SČS Tabor >> sreda, 10. 5. 2017, 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 11. 5. 2017, 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 11. 5. 2017, 18.00, MČ Studenci, Erjavčeva 43