Zbor SČS Magdalena, 27.3.2014


O križanju železnice in Ljubljanske ulice

Zbor samoorganiziranih prebivalcev MČ Magdalena, ki je včeraj potekal v prostorih Infopeke, je bil malenkost drugačne narave kot sicer. Na prejšnjem zboru se je odločilo, da bi projektant predstavil projekt podvoza in projektant se je vabilu odzval, prav tako kot predstavnika Urada za komunalo, promet in prostor MOM. Projekt so na kratko predstavili, prebivalci Magdalene pa so nato lahko postavili vprašanja in izpostavili probleme, ki jih vidijo v projektu.

Najbolj kritična se je prebivalcem zdela prometna ureditev, ki naj bi omogočala previsoke hitrosti in postavitev krožišča preblizu stavbe na naslovu Jezdarska 22. Prav tako je bila izpostavljena prometna varnost na Jezdarski ulici. Podana je bila pobuda, da se na Urad za komunalo (ki se je s predlogom strinjal) pošlje pripombe prebivalcev. Besedilo se bo oblikovalo prek e-poštne komunikacije, končni predlog dopisa pa bomo sprejeli na naslednjem zboru, ki bo v prostorih Infopeke, 10. aprila ob 18h.

Na koncu je predstavnica DS za komunalo predstavila izsledke, ki so bili predstavljeni na novinarski konferenci in zbor je sklenil, da se te teme in problema (zapuščenih) infrastrukturnih projektov zbor loti na naslednjem srečanju.