Zbori SČS in SKS med 30.3. in 3.4.2015
Glas ljudi vreden veliko več kot izpolnjena glasovnica vsake štiri leta

V Samoorganizirani četrtni skupnosti  Radvanje (SČS) tečejo priprave na dve akciji »Za lepše Radvanje«, ki jih bodo na tokratnem zboru časovno natančneje opredelili, na akcijo čiščenja okolice Treh ribnikov se pripravljajo tudi v SČS Center in Ivan Cankar. V Novi vasi pa so se odločili na zboru največ pozornosti nameniti proračunu MOM in postopku sprejemanja le tega. Kljub vsem obljubam o sodelovanju, so prebivalci Maribora povsem izključeni iz razprave o tem, tako pomembnem dokumentu, saj poslovnik Mestnega sveta razprave sploh ne predvideva. Ker pa proračun še kako zadeva vse Mariborčane, se temi ne bodo izognili niti na ostalih zborih. Prepričani so, da sami najbolje vedo, kaj potrebujejo in, da je nesprejemljivo, da jih o tem nihče nič ne vpraša ali pa njihovih pobud in predlogov sploh ne upošteva.

Prepričani pa so tudi, da če bodo vztrajali in če se jim bo pridružilo še več krajanov na zborih Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), bodo dopovedali izvoljenim, da glas ljudi ni pomemben le vsaka štiri leta na volitvah.

V tem tednu se lahko udeležite zborov:

  • SČS Radvanje v torek, 31. 3., ob 19.00, v prostorih  MČ Radvanje na Lackovi 43
  • SKS Pekre v sredo, 1.4., ob 18.00, v Domu kulture Pekre na Bezjakovi 4
  • SČS Center in Ivan Cankar v sredo, 1. 4., ob 18.00 v prostorih ZPM na Razlagovi 16
  • SČS Nova vas v četrtek,2. 4., ob 18.00 v dvorani MČ Nova vas na Radvanjski 65
  • SČS Koroška vrata v četrtek, 2. 4., ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10