Zbor SČS Radvanje, 7. 2. 2017


Premalo časa za vse teme

Zbor prebivalcev  SČS Radvanje je bil tokrat izredno delaven, celo tako delaven, da je na koncu zmanjkalo časa, da bi spregovorili še o predlogu SKS Pekre v zvezi z aplikacijo iHelp in prostovoljnimi prispevki za izdajanje Četrtinke.

Tako kot že nekaj zborov nazaj je za Radvanjčane_ke glavna tema realizacija projektov, izglasovanih v okviru PP Radvanje. Tokrat je bil v ospredju projekt Pohorski park doživetij. Po predstavitvi na Medobčinskem uradu za varovanje narave in ohranjanje okolja, kjer so sodelovali_e tudi predstavniki_ce SČS Radvanje, se je zbor podrobno seznanil s samo vsebino projekta,  njegovo vrednostjo in časovnico izvedbe. Zboristi_ke so bili navdušeni nad projektom, še posebej pa nad sodelovanjem med posameznimi uradi mestne uprave, ki za projektom čvrsto stojijo. Po pregledu realizacije sklepov zadnjih dveh zborov se je razprava v glavnem vrtela okrog odnosa predsednika sveta mestne četrti, ki s svojimi dejanji in izjavami v celoti negira celo sklepe sveta mestne četrti v zvezi s podporo participtornemu proračunu. Zbor je ob temi promet za obravnavo na mestnem zboru podprl še temo Participatorni proračun ter Skrb za zelene površine.  

Soglasno podporo je na zboru dobil konkreten Predlog dopolnitve proračuna MOM za leti 2017 in 2018 v zvezi z uveljavljenjem participatornega proračuna – oblike neposrednega soodločanja občanov_k pri odločitvah o investicijah in projektih v svojih lokalnih skupnostih.