VABLJENI NA ZBORE SČKS V NASLEDNJEM TEDNU!


Združeno o prometu

V tem tednu se bo prvič sestala skupna mestna delovna skupina za promet (MDS za promet) samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SČKS). Na zborih, ki s pomočjo aktivistov in moderatorjev Iniciative mestni zbor (IMZ) delujejo že v devetih mestnih četrtih in dveh krajevnih skupnostih, je ob komunali promet ena od največkrat izpostavljenih tem. Udeleženci so se zato odločili, da se je lotijo skupaj.

Maribor je potreben celostne prometne ureditve z dobro organiziranim javnim prevozom. O severni obvoznici se sploh več ne govori, južna se prestavlja v nedoločno prihodnost. Stanovalci ob C. Proletarskih brigad so izpostavljeni neznosnemu hrupu, podaljšek te ceste bi moral biti že davno končan. Hitra cesta skozi Maribor, ki naj bi razbremenila lokalne ceste v MČ Pobrežje omogoča brezplačno vožnjo le tovornemu prometu, medtem ko Pobrežani nanjo brez vinjete ne smejo. Kot problem se v vseh SČS in SKS izpostavlja še parkiranje, žal pa tudi kultura in obnašanje udeležencev v prometu. S tem v zvezi udeleženci opozarjajo tudi na neučinkovit nadzor in delo Medobčinskega redarstva.

Vsega tega in še obilice lokalnih prometnih zagat se bo lotila MDS za promet. Med seboj bodo delegati izmenjali izkušnje, pregledali, kaj so v posamezni SČKS že postorili in nato skupaj poiskali načine za učinkovitejše in hitrejše reševanje težav v prometu.

Sestali se bodo v sredo, isti dan pa bo tudi zbor SČS Pobrežje. V četrtek bosta še zbora SČS Nova vas v MČ Nova vas in SČS Studenci v MČ Studenci. Kot vedno bodo zbori ob 18.00, medse pa vabijo vse sokrajane saj verjamejo, da nepravilnosti v svojem okolju opažajo vsi, da pa se še ne zavedajo, da so skupaj močnejši in zagotovo učinkovitejši.


Urnik zborov ta teden:

  • zbor SČS Pobrežje: v sredo, 17. 2., ob 18.00, MČ Pobrežje, Kosovelova 11,
  • zbor SČS Nova vas: v četrtek, 18. 2., ob 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci, v četrtek, 18. 2., ob 18.00, v MČ Studenci, Erjavčeva 43.