Zbor SČS Tabor, 10. 5. 2017


Lipa zelenela je

Na tokratnem zboru SČS Tabor so si udeleženci zastavili preobširen dnevni red, da bi ga v dveh urah, kolikor trajajo zbori, lahko v celoti spravili pod streho. Tako so si temi o novih cenah avtobusnih vozovnic Marproma in akciji »Posvoji drevo« prihranili za naslednji zbor, 24. maja. Tudi poročilo o sestanku Mestne delovne skupine (MDS) za promet na Uradu za komunalo, promet in prostor so obdelali le površno in bodo najverjetneje kaj več o tem prav tako rekli prihodnjič.

Največ časa so tokrat namenili »ubijanju« dreves na Cesti zmage, kjer naj bi poleti ob celostni obnovi padlo kar 92 odraslih lip. Pomena drevoreda in koristi, ki jih bivanjskemu okolju daje, se udeleženci dobro zavedajo. Nepojmljivo se jim zdi, da jih o tako drastičnem posegu ni nihče nič vprašal. Še bolj nerazumljivo pa je, da je bila odločitev sprejeta brez vsake razprave, sprva celo na dopisni seji Mestnega sveta. Mnenja so se kresala o tem ali se da obnoviti kanalizacijo, plinsko in vodovodno napeljavo brez poseka lip, pa o tem, kaj če drevesa morda ne bodo vzdržala obnove in bodo shirala zaradi poškodb pozneje, ko jih občina ne bo več pripravljena nadomestiti. Pomisleki so se porodili tudi o tem ali bo občina sploh izvedla planirano obnovo, če bodo sprožili akcijo za zaščito lip. Na koncu so se poenotili v tem, da do naslednjega zbora pridobijo mnenje arboristke o tem, v kakšnem stanju je drevored, z Zavoda za varstvo kulturne dediščine pa še podatek, če moda ne gre celo za spomeniško zaščiten drevored. Na podlagi mnenj se bodo odločili, kako naprej.

Na zboru je bilo tokrat veselje čutiti duh mlajše generacije - z drugačnimi, svežimi idejami, ki bodo morda na zbor pritegnile več sokrajanov, tudi mladih sovrstnikov. Na pobudo mladega udeleženca je zbor namreč sprejel sklep, da vsak udeleženec zastavi osebno akcijo, v kateri bo skušal pritegniti v razpravo o samoorganiziranju, zborih, IMZ svoje sosede in znance in jim na ta način zbuditi zanimanje, da se aktivirajo tudi sami. Ob tem so sklenili še, da se, za boljše spoznavanje, na začetku vsakega zbora na kratko predstavijo v »predstavitvenem krogu.