Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 11.6.2014


Potrebno je vztrajati s civilnim nadzorom

Udeležencem tokratnega zbora prebivalcev samoorganiziranih četrtnih skupnosti Center in Ivan Cankar je bilo obširno predstavljeno delo in izsledki mestne delovne skupine za komunalo. Podane informacije in predstavljena dejstva  ter predlog za ustanovitev sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je zbor soglasno podprl. Oblikovalo se je mnenje, da je potrebno vztrajno nadaljevati z aktivnostmi informiranja javnosti, z opozarjanjem na nepravilnosti in/ali nedoslednosti odločevalcev z javnim pooblastilom ter odločno vršiti nadzor in pritisk civilne družbe.

Udeleženci zbora so sprožili iniciativo za pritegnitev sokrajanov k aktivnemu delovanju v okviru samoorganiziranih mestnih četrti.


Po zboru: Na naslove odgovornih sta bili iz zbora prebivalcev samoorganiziranih četrtnih skupnosti Center in Ivan Cankar poslani dve pismi, obe podprti tudi s strani ostalih delujočih zborov samoorganiziranih četrtnih skupnosti v Mariboru: prvo je pismo podpore selitvi Umetnostne galerije Maribor v prostore bivše SDK na Trg Leona Štuklja, drugo pismo pa je poziv organom vzdrževanja javnega reda in miru, da v duhu dobrega sobivanja Festivala Lent s prebivalci v neposredni bližini (in sredini) festivalskih prizorišč, poskrbijo za red in mir po vsakodnevnem izteku festivalskega programa.